Tags:
Node Thumbnail

Jack Dorsey ซีอีโอของ Twitter และ Square มีความสนใจเรื่องเงินคริปโตมายาวนาน (เช่น การเปิดประมูลข้อความแรกของ Twitter ผ่าน NFT หรือ แอพ Square Cash รองรับการซื้อ Bitcoin)

ล่าสุด Dorsey ประกาศทิศทางของ TBD บริการใหม่ในเครือ Square ว่าต้องการเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (decentralized exchange) ของ Bitcoin ซึ่งจะแตกต่างจาก exchange ส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เป็นแบบ centralized เช่น Coinbase หรือแม้แต่แอพ Cash ของ Square เองก็ตาม

Mike Brock หัวหน้าทีม TBD ระบุว่าทีมเชื่อมั่นว่า Bitcoin จะกลายเป็นสกุลเงินของอินเทอร์เน็ต ตัว Bitcoin นั้นกระจายศูนย์อยู่แล้ว แต่การได้มาซึ่ง Bitcoin ในปัจจุบันมักต้องผ่านการแลกเงินแบบดั้งเดิม (fiat currency) ผ่านตัวกลางแบบรวมศูนย์ ทำให้การใช้งาน Bitcoin ไม่กระจายศูนย์อย่างแท้จริง

TBD ต้องการแก้ปัญหานี้ แนวทางเบื้องต้นของ TBD คือตัวมันเองต้องกระจายศูนย์ ทีมงานอยากเขียนมันขึ้นมาบน Bitcoin ล้วนๆ แต่ก็มีข้อจำกัดทางเทคนิคอยู่หลายอย่าง จึงอาจต้องรัน TBD บนบล็อคเชนอื่นๆ แทน ส่วนกระบวนการพัฒนาย่อมเป็นโอเพนซอร์ส เปิดกว้าง และไม่มีองค์กรใดมีอำนาจควบคุมเหนือ TBD ด้วย

No Description

ที่มา - MSN Money

Get latest news from Blognone

Comments

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 August 2021 - 10:46 #1221496
darkleonic's picture

เงินหาย = ตัวใครตัวมัน

By: chatupons
iPhoneAndroidWindows
on 30 August 2021 - 14:59 #1221528
chatupons's picture

น่าจะ Layer3 on top Lightning อีกที

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 August 2021 - 15:54 #1221534

งานนี้ ตามหาตัวใครไม่ได้เลยนะเนี่ย

By: gzweet
iPhone
on 30 August 2021 - 16:35 #1221541

จะเอาเงินสดเข้าไปยังไงถ้าไม่มี Centralized exchange