Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการยุโรป (European Commission) หน่วยงานบริหารของสหภาพยุโรป ประกาศเข้าสอบสวนพฤติกรรมของกูเกิล ว่ากีดกันบริษัทอื่นในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในการโฆษณาออนไลน์

EC ระบุว่ากูเกิลทำทุกอย่างในธุรกิจโฆษณาออนไลน์ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพื่อโฆษณาแบบเจาะจง (targeted advertising) ไปจนถึงการขายพื้นที่โฆษณา

ข้อสงสัยของ EC คือธุรกิจโฆษณาแบบแสดงแบนเนอร์ (display ad คือไม่ใช่ search ad) ของกูเกิลเลือกปฏิบัติ หากเป็นโฆษณาของกูเกิลเองจะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าเป็นโฆษณาของบริษัทอื่น (third party) จะเข้าไม่ถึงข้อมูลในระดับเดียวกัน

EC ยังมองว่านโยบายใหม่ๆ ของกูเกิล เช่น Privacy Sandbox ที่มาแทนคุกกี้บนเว็บ หรือการหยุดแจก Advertising ID บนอุปกรณ์ Android จะยิ่งทำให้ช่องว่างของโฆษณากูเกิลเอง และโฆษณาจากบริษัทอื่นยิ่งถ่างขึ้นไปอีก

No Description

นอกจากนี้ EC ยังมีประเด็นว่ากูเกิลบังคับซื้อโฆษณาบน YouTube ด้วยซอฟต์แวร์ของตัวเองคือ Google Display & Video 360 (DV360) และ Google Ad Manager หากผู้ลงโฆษณาใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น อาจเจอข้อจำกัดบางอย่างเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ของกูเกิล

ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา EC เริ่มการสอบสวนพฤติกรรมของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายราย เช่น แอปเปิล และ เฟซบุ๊ก

ที่มา - European Commission

Get latest news from Blognone