Tags:
Node Thumbnail

นาทีนี้ใครก็มุ่งหน้าไปยังรถยนต์ไฟฟ้ากันทั้งนั้น ล่าสุดเป็น Ford ที่ประกาศลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3 หมื่นล้านบาท ในการปรับปรุงโรงงานประกอบรถยนต์ของตนที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี ให้กลายเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

Ford ระบุว่าบริษัทมีเป้าว่าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนทั้งหมดในอนาคต จึงตัดสินใจลงทุนเพื่อปรับโรงงานในเยอรมนีให้เป็นศูนย์ Ford Cologne Electrification Center ซึ่งโรงงานนี้ก็เป็นสำนักงานใหญ่ของ Ford ภูมิภาคยุโรปอยู่แล้ว

นอกจากนี้ Ford ยังประกาศขายเฉพาะรถปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในยุโรปภายในกลางปี 2026 และจะขายเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในยุโรปภายในปี 2030 อีกทั้งรถยนต์เชิงพาณิชย์ก็จะเป็นไฟฟ้าล้วนหรือปลั๊กอินไฮบริดภายในปี 2024

ที่มา - Electrek

No Description2021 Ford Mustang Mach-E | ภาพโดย Ford

Get latest news from Blognone