Tags:
Node Thumbnail

Pat Gelsinger ซีอีโอ VMware ที่ครองตำแหน่งมานานถึง 8 ปีประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปรับตำแหน่งซีอีโอของอินเทล การลาออกจะมีผลเป็นทางการวันที่ 12 กุมภาพันธ์ และ Pat จะไปรับตำแหน่งซีอีโอที่อินเทลในวันที่ 15

Pat จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าและเป็นลูกหม้อของอินเทลที่ทำงานกับบริษัทมานานถึง 30 ปีจนขึ้นถึงตำแหน่งซีทีโอ จากนั้นจึงออกไปรับตำแหน่งซีโอโอที่ EMC และมาเป็นซีอีโอของ VMware ในที่สุด เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนหนังสือ Programming the 80386 ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 1991 หรือ 30 ปีที่แล้ว

อินเทลในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานับเป็นช่วงมรสุมของบริษัท สินค้ามีการอัพเดตล่าช้า, การผลิตไม่ทันความต้องการ, และต้องเปลี่ยนตัวซีอีโอหลายครั้งในช่วงเวลาไม่กี่ปี แม้จะยังมีผลประกอบการที่ดีมากอยู่ก็ตาม

สำหรับฝั่ง VMware นั้นภายในช่วงเวลาเดือนเดียวบริษัทเสียผู้บริหารสำคัญไปถึงสองคน หลังจากเดือนที่แล้ว Rajiv Ramaswami ซีโอโอของบริษัทก็ลาออกไปรับตำแหน่งซีอีโอของ Nutanix จนมีเหตุฟ้องร้องกัน ราคาหุ้น VMware ขณะที่เขียนข่าวนี้ตกลงถึง 6.6% ขณะที่หุ้นอินเทลราคาเพิ่มขึ้น 7.3% หลังจาก Pat ลาออกไป Zane Rowe ซีเอฟโอจะมานั่งตำแหน่งซีอีโอชั่วคราวระหว่างที่กำลังสรรหาซีอีโอใหม่

ที่มา - Intel, VMware

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 14 January 2021 - 00:12 #1194028
hisoft's picture

ข่าวแรกสุด ข่าวขึ้นเป็น CTO
ข่าวล่าสุด เตรียมขึ้นเป็น CEO
ระหว่างนั้นคือมีข่าวทุกปีปีละกี่ข่าวอีกเรื่อง ยกเว้นหลังปี 2008 ?
https://newsroom.intel.com/tag/gelsinger-pat