Tags:
Node Thumbnail

ช่วงต้นเดือนนี้ Nutanix เพิ่งแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ Rajiv Ramaswami ที่ก่อนหน้านี้เป็นซีโอโอ (COO) ของ VMware

ล่าสุด VMware ประกาศยื่นฟ้องศาลว่า Rajiv Ramaswami ละเมิดสัญญาจ้างงานของบริษัท เพราะไม่ได้แจ้งต่อ VMware ว่าเจรจากับ Nutanix ระหว่างเขายังมีสภาพเป็นพนักงาน และรับตำแหน่งที่ Nutanix หลังลาออกจาก VMware เพียงสองวันเท่านั้น ถือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในช่วงเวลานั้น

VMware ยังระบุว่าพยายามเจรจากับ Nutanix และ Ramaswami มาก่อนแล้วแต่ไม่เป็นผล จึงต้องยื่นฟ้องต่อศาล

ที่มา - VMware

Rajiv Ramaswami ภาพจาก VMware

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 30 December 2020 - 10:54 #1191705
lew's picture

ตอนเขียนข่าวแรกก็งงๆ ว่าย้ายไปคู่แข่งโดยตรงแบบนี้ได้เลย?

แต่ประกาศของ VMWare ก็เหมือนจะบอกกลายๆ ว่าไม่ได้มีสัญญาผูกมัดห้ามทำงานกับคู่แข่งภายในเวลาที่กำหนดจริงๆ เลยฟ้องประเด็น conflict of interest


lewcpe.com, @wasonliw