Tags:
Node Thumbnail

ดีลการขาย TikTok ในสหรัฐอาจซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อ Bloomberg เปิดเผยว่า ByteDance จะขาย TikTok ให้กับบริษัทสหรัฐได้ จะต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลจีนก่อน เพราะเทคโนโลยี AI ใน TikTok เพิ่งถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มสินค้าควบคุมการนำเข้าและส่งออกของกระทรวงพาณิชย์จีน

เทคโนโลยี AI ที่เข้าข่ายข้างต้นรวมถึงระบบตรวจจับใบหน้า, ข้อความและระบบประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน (personalized recommendation) ซึ่งการเพิ่มเทคโนโลยีนี้เข้าไปในสินค้าควบคุม ก็เพื่อดึงเวลาการขายออกไป โดยแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลนี้กับ Bloomberg มองว่ารัฐบาลจีนอาจอาศัยจังหวะนี้ ดึงการอนุมัติดีลขาย TikTok ออกไปจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้

ที่มา - Bloomberg

No Descriptionภาพจาก Shutterstock

Get latest news from Blognone