Tags:
Node Thumbnail

Facebook ประกาศปรับโครงสร้างทีมพัฒนาด้าน VR/AR ใหม่ โดยตั้งหน่วยงานชื่อ Facebook Reality Labs (FRL) ขึ้นมาเป็นร่มใหญ่สำหรับดูแลโครงการด้าน VR/AR ทั้งหมดในสังกัด

  • Oculus สำหรับฮาร์ดแวร์ VR ระดับสูง
  • Portal สำหรับเชื่อมต่อเพื่อนและครอบครัว
  • Spark AR สำหรับฟีเจอร์ AR ในแอพในเครือ Facebook

หัวหน้าทีม Facebook Reality Labs คือ Andrew Bosworth ที่อยู่กับบริษัทมายาวนานตั้งแต่ปี 2006 (เขาเป็นผู้คิดค้น News Feed ด้วย) และดูแลโครงการ VR/AR อยู่แล้วในปัจจุบัน

Facebook ยังประกาศเปลี่ยนชื่องานสัมมนา Oculus Connect เป็น Facebook Connect เพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ โดยงานปีนี้จะเป็นงานออนไลน์ จัดวันที่ 16 กันยายนนี้

ที่มา - Facebook

No Description

Get latest news from Blognone