Tags:
Node Thumbnail

Ethan Schulman ผู้พิพากษา California Superior Court ได้ออกคำสั่งในขั้นต้น ให้ Uber และ Lyft ต้องจัดให้ผู้ขับรถที่อยู่ภายใต้สัญญาของทั้งสองบริษัทถือเป็นพนักงาน และทั้งสองบริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสถานะให้ถูกต้องภายใน 10 วัน

การตัดสินของศาลแคลิฟอร์เนียครั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย AB5 ซึ่งกำหนดให้คนทำงานใน gig economy ต้องได้รับสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานประจำ โดยผู้พิพากษาระบุว่า ถ้าจำเลยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AB5 นั้น ธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจจะต้องเปลี่ยนอีกมาก

ฝั่ง Uber เตรียมจะยื่นอุทธรณ์ฉุกเฉินแล้ว เนื่องจากไม่สามารถทำตามที่ศาลสั่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมยืนยันว่าผู้ขับรถส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มทำงานแบบอิสระ ซึ่งทาง Uber เองได้ปรับเปลี่ยนแอปของตัวเองให้เป็นไปตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนียแล้ว พร้อมทั้งระบุว่าในตอนนี้ที่ชาวแคลิฟอร์เนียกว่า 3 ล้านคนไม่มีงานทำ ผู้นำที่เลือกตั้งมาควรจะโฟกัสที่การสร้างงาน ไม่ใช่สั่งปิดธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

ส่วน Lyft ระบุว่าผู้ขับรถไม่ได้อยากเป็นพนักงาน ซึ่งทางบริษัทจะอุทธรณ์และต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ซึ่งทั้งสองบริษัทเชื่อมั่นว่าประเด็นนี้จะถูกตัดสินโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแคลิฟอร์เนีย และพวกเขาจะอยู่ข้างกลุ่มคนขับรถ

ที่มา - TechCrunch

No Description

Get latest news from Blognone