Tags:
Node Thumbnail

การควบรวมกิจการ Fitbit ของ Google น่าจะยืดเยื้อไม่น้อย หลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมา Google ให้คำมั่นกับคณะกรรมาธิการยุโรปว่าจะไม่ใช้ข้อมูลจาก Fitbit ด้านการโฆษณา แต่ดูเหมือนทาง EU จะต้องการมากกว่านั้น

Financial Times รายงานว่าคณะกรรมาธิการยุโรปต้องการบีบให้ Google สัญญา (น่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย) ว่าจะไม่นำข้อมูล Fitbit ไปส่งเสริมการโฆษณา รวมถึงต้องเปิดให้บริษัทภายนอก เข้าถึงข้อมูลได้เทียบเคียง Google (grant third parties equal access)

หาก Google ปฏิเสธก็อาจทำให้กระบวนการพิจารณานี้ยืดเยื้อออกไปอีก ส่งผลถึงกระบวนการควบรวมอีกต่อ หรืออาจเกิดเหตุเลวร้ายที่สุดคือ Fitbit ถอนตัวจากตลาดอียูไปเลย

ที่มา - FT

Get latest news from Blognone