Tags:
Node Thumbnail

Facebook ประกาศลงทุนใน Jio Platforms ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของอินเดีย เป็นเงินลงทุน 5,700 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสกุลเงินอินเดีย 4.3 แสนล้านรูปี ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ โดย Facebook จะถือหุ้น 9.99% ใน Jio ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ใหญ่ที่สุด (Jio เป็นธุรกิจในเครือ Reliance Industries กลุ่มทุนใหญ่ของอินเดีย)

Jio เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายที่ก่อตั้งมาไม่ถึง 4 ปี ในอินเดีย แต่ตอนนี้มีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 388 ล้านคน

Facebook กล่าวว่าอินเดียเป็นตลาดที่มีการเติบโตและมีโอกาสใหม่สูง การร่วมมือกับ Jio จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในอินเดียได้ โดยยกตัวอย่างบริการ JioMart ที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ก็ใช้ WhatsApp ในการเชื่อมต่อธุรกิจกับลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ที่มา: TechCrunch และ Facebook

alt="Jio"

Get latest news from Blognone

Comments

By: freeriod on 22 April 2020 - 09:48 #1155349
freeriod's picture

เงินเหลือๆ

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 22 April 2020 - 09:51 #1155350
McKay's picture

ฝาก tag investment ด้วยครับ


there are 2 types of salim. one is donkey and another one is asshole.