Tags:
Node Thumbnail

สิงคโปร์ประกาศห้ามใช้บริการประชุมทางไกล Zoom สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนที่บ้านหรือโฮมสคูลอย่างเป็นทางการ หลังจากที่มีรายงานปัญหาความปลอดภัยของบริการนี้หลายครั้ง

การสั่งหยุดให้บริการนี้เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยของ Zoom ซึ่งนอกจากสิงคโปร์ก็มีไต้หวันที่สั่งห้ามใช้ Zoom ไปแล้ว โดยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Zoom ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก

Zoom ตอนนี้พบปัญหาเรื่องความปลอดภัยมาก จนตอนนี้ต้องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกเครื่องและสะสางประเด็นความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มอย่างจริงจัง

ที่มา - Bloomberg

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sunVSmoon
Windows
on 12 April 2020 - 11:47 #1154251

เห็นข่าวเดียวยังเฉย
สองข่าวเริ่มสนใจ
สามข่าว...ต้องแจ้งเตือนกันเองก่อนละ
รอหน่วยงานกลางบ้านเรา...น่าจะรอจนตลาดวาย

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 13 April 2020 - 11:21 #1154329 Reply to:1154251
nessuchan's picture

บ้านเราน่าจะแบนตอนเค้าแก้ปัญหาเสร็จแล้วครับ

By: S38593
Windows PhoneAndroidWindows
on 12 April 2020 - 12:02 #1154252

คือตกลงแบนเรื่อง zoombombing หรือเรื่อง key จากจีน ผมเคยทำงานกับ หน่วยงาน​รัฐ​สิงคโปร์​เค้าก็ใช้ zoom นะแต่ก่อนเกิดเหตุนี้

By: arth
iPhoneWindows PhoneWindows
on 12 April 2020 - 14:05 #1154257 Reply to:1154252

น่าจะเรื่อง end to end ที่ไม่ใช่ end-to-end มั้งครับ เลยไม่ปลอดภัย อารมณ์เดียวกับ ส่งจดหมาย ไปรษณีย์รับไป และก็แกะเปลี่ยนซองเพื่อส่งปลายทาง ถึงแม้ไปรษณีย์จะบอกแค่เปลี่ยนซองแต่ไม่ได้อ่าน คนส่งก็คงไม่มั่นใจเช่นกัน

By: S38593
Windows PhoneAndroidWindows
on 12 April 2020 - 22:05 #1154281 Reply to:1154257

ถ้ากรณีนั้นก็เข้าใจได้ครับ ถ้าตามหลัก Zero Trust