Tags:
Node Thumbnail

ปกติแล้ว Amazon มีเทศกาลช็อปปิ้งออนไลน์ครั้งใหญ่ประจำปีคือ Amazon Prime Day ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปี (ข่าวของปี 2019)

แต่สถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าของ Amazon อาจทำให้บริษัทต้องเลื่อนวัน Prime Day ในปี 2020 ออกไป

สำนักข่าว Reuters อ้างข้อมูลจากเอกสารภายในของ Amazon ว่า Prime Day อาจต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนสิงหาคม "เป็นอย่างเร็ว"

ผลกระทบของการเลื่อน Prime Day คือ Amazon มีสต๊อกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่งรอไว้แล้ว (เช่น พวกลำโพง Echo) และต้องนำมาลดราคาขายก่อนกำหนด เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนจมในสต๊อก แต่การที่ออเดอร์ของ Amazon เองช่วงนี้ก็มีมากเพราะคนกักตัวอยู่บ้าน ก็อาจทำให้การเร่งขายสินค้าเหล่านี้ทำได้ไม่ง่ายนัก

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone