Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

โรคระบาดและการบังคับกลายๆ ให้ทุกคนอยู่บ้านถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของ Amazon และอีคอมเมิร์ซทุกเจ้า ล่าสุดทาง Amazon ออกกฎชั่วคราว จัดลำดับความสำคัญการส่งสินค้าใหม่ โดยจะจัดส่งสินค้าที่มีความต้องการสูงก่อน ดังนี้

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ของใช้ส่วนตัว, ของชำ, สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง รวมถึงหนังสือด้วย โดยกฎใหม่จะบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน

โดยกฎใหม่นี้บังคับใช้กับโกดังจัดการสินค้าทั้งในสหรัฐฯ อังกฤษ และยุโรป รวมถึงผู้ชายบุคคลภายนอกด้วย โดย Amazon ระบุว่าสินค้านอกเหนือจากนี้จะปิดการจัดส่งชั่วคราว

ก่อนหน้านี้ Amazon ก็ประกาศจ้างคนเพิ่มเพื่อมาช่วยงานจัดการสินค้าและส่งของอีกแสนตำแหน่ง เพราะดีมานด์ช่วงนี้สูงขึ้นมากจริงๆ การออกมาตรการนี้มาช่วยให้พนักงานที่เหลืออยู่โฟกัสกับของที่จำเป็นต้องส่งก่อน ไม่รวมสินค้าประเภทอื่นที่อาจยังไม่มีความจำเป็นในตอนนี้

No Description

ที่มา - Amazon, Yahoo Finance

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 18 March 2020 - 14:31 #1151634
sian's picture

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ของใช้ส่วนตัว, ของชำ, สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง รวมถึงหนังสือด้วย

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม, ของใช้ส่วนตัว, ของชำ, สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง รวมถึงหนังสือด้วย

ผู้ชายบุคคลภายนอก > ผู้ขายบุคคลภายนอก