Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่าแอปเปิลได้เข้าซื้อกิจการ Voysis สตาร์ทอัพที่พัฒนาด้าน AI จากการสั่งงานด้วยเสียง ด้วยมูลค่าที่ไม่เปิดเผย

Voysis ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการสั่งงานด้วยเสียง เน้นไปที่แอปช้อปปิ้ง โดยมีจุดขายคือการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าทำงานร่วมกับ AI เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ หรือบริการที่ต้องการได้เชิงลึก เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้า ซึ่งคาดว่าแอปเปิลจะนำเทคโนโลยีของ Voysis มาผนวกกับ Siri

แอปเปิลยืนยันการซื้อกิจการนี้ด้วยคำตอบมาตรฐานว่าบริษัทมีการซื้อกิจการขนาดเล็กอยู่ตลอด

ที่มา: MacRumors

alt="Siri"

Get latest news from Blognone