Tags:
Node Thumbnail

Uber ประกาศว่าบริษัทได้ขายธุรกิจส่งอาหาร Uber Eats ในประเทศอินเดีย ให้กับคู่แข่ง Zomato โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนหุ้น ทำให้ Uber จะเข้ามาถือหุ้น 9.99% ใน Zomato ซึ่งเป็นตามข่าวลือก่อนหน้านี้

ผลจากดีลดังกล่าว ทำให้ Uber Eats หยุดให้บริการในอินเดียทันที และผู้ใช้งานรวมทั้งร้านอาหารในระบบจะเข้าไปรวมอยู่ใน Zomato

Dara Khosrowshahi ซีอีโอ Uber กล่าวว่าอินเดียยังเป็นตลาดสำคัญที่ Uber ต้องการลงทุน โดยบริษัทจะให้บริการรถโดยสารต่อไป ซึ่ง Uber ยังเป็นผู้นำในตลาดอยู่

ที่มา: Zomato

alt="Uber Eats x Zomato"

Get latest news from Blognone