Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงการคลังออกกฏกระทรวง ฉบับที่ 355 ตามพ.ร.บ.ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 48 ที่เปิดทางให้กระทรวงการคลังสั่งให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลของผู้ที่ได้รับเงินเข้าบัญชีทุกบัญชีรวมกันเกินจำนวนครั้งที่กำหนด (3,000 ครั้งต่อปี หรือ 400 ครั้งแต่ยอดเกิน 2 ล้านบาท)

ข้อมูลที่กระทรวงการคลังขอได้แก่ เลขประจำตัวเจ้าของบัญชี (เลขบัตรประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขทะเบียนนิติบุคคล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี), ชื่อ-นามสกุล, จำนวนครั้งที่ฝากหรือรับโอนรวมกัน, จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนรวมกัน, เลขบัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอน จะเห็นว่าข้อมูลที่ส่งไปให้ไม่มีรายละเอียดการโอนหรือฝากแต่ละครั้งแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้แจกแจงว่าบัญชีใดได้รับโอนมากน้อยเพียงใด เพียงแต่ขอเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ประกาศยังระบุว่าการนับจำนวนครั้งนั้นให้นับทุกวิธี และหากเป็นเงินตราต่างประเทศให้นับตราอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา, Facebook: TaxBugnoms

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: readonly
iPhone
on 24 December 2019 - 06:05 #1141370
readonly's picture

รีด.. ไปทำประชานิยม

By: canconan
iPhone
on 24 December 2019 - 06:49 #1141371 Reply to:1141370

ผมไม่มองว่าเป็นการรีดนะ ผมมองว่าเป็นการทำให้เท่าเทียม กวาดต้อนคนที่หนีภาษี หรือไม่เคยเสียอย่างถูกต้องมากกว่า
คนที่เสียอย่างถูกต้องอยู่แล้วไม่ได้เสียเพิ่มขึ้น

By: rattananen
AndroidWindows
on 24 December 2019 - 09:36 #1141392 Reply to:1141371

ถ้ามองแค่ข่าวนี้มันก็เหมือนปกติล่ะครับ
แต่เท่าที่ผมทราบ ปีนี้รัฐได้มีนโยบายการเก็บมากจนเกินผิดปกติ
และภาษีบางอันมันก็ไม่มีประเทศไหนในโลกเก็บก็มีอย่าง
- ภาษีความหวาน (เหตุผลสวยหรูอ้างสุขภาพประชาชน มาหากินกับพฤติกรรมปกติของมนุษย์)
- ภาษีเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ (กำลังจะเก็บ งี่เง่ามันก็แค่เครื่องดื่มรสเหมือนเบียร์ควรจะไปอยู่ในภาษีความหวาน)
- ภาษีความเค็ม (ยังพิจารณา อาหารเกือบทุกอย่างมีส่วนประกอบของเกลือ มาม่า ขนมถุง)
- ภาษีรายได้จากกองทุน
และอื่นๆ อีกเยอะมาก
แทนที่จะเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมที่มันมีทุกปี หรือเร่งสร้างระบบคมนาคมขนส่ง (ที่สร้างนานมาก ผ่านไป 20 ปีก็เพิ่มมานิดเดียว)

By: AMp
In Love
on 24 December 2019 - 09:41 #1141393 Reply to:1141392

ภาษีหวาน/เค็มนี่ผมเห็นด้วยที่เก็บภาษีนะ ผู้ผลิตจะได้ปรับสูตรกันบ้าง

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 24 December 2019 - 09:54 #1141397 Reply to:1141393

มันมีเก็บซ้ำซ้อน เช่นชาเขียว โดนทั้งภาษีชา และความหวาน

ส่วนเรื่องปรับสูตรก็แค่ลดต้นทุน ไม่ลดราคาขายหรอก ดูจากราคาขาย กาแฟดำกระป๋องก็ขายเท่ากับกาแฟรสปกติ ทั้งๆที่เสียภาษีไม่เท่ากัน

By: AMp
In Love
on 24 December 2019 - 22:20 #1141509 Reply to:1141397

อย่างน้อยก็มีทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการลดหวานเค็มครับ เรื่องลดราคาขายไม่ใช่ประเด็น

By: Gored on 24 December 2019 - 09:51 #1141396 Reply to:1141392
Gored's picture

ภาษีหวานอังกฤษเก็บแล้ว
ภาษีความเค็มญี่ปุ่นก็เก็บ
อ้อที่ญี่ปุ่นเขาเก็บภาษีความอ้วนด้วยละ
https://today.line.me/th/article/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-ZQy367

By: veeravech
Android
on 24 December 2019 - 11:52 #1141428 Reply to:1141396

ญี่ปุ่นที่ดูมาไม่มีภาษีความอ้วนครับ บ้านเราตีความกันเองว่ามันเป็นภาษีทั้งๆ ที่ถ้าคนที่อ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐาน
อาจจะต้องเข้าคอร์สหรือเข้ารับคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับความอ้วนครับ

Ref : Wikipedia ภาษาญี่ปุ่น

By: babyham13 on 24 December 2019 - 09:57 #1141398 Reply to:1141392

ก่อนจะ Comment อะไร ต้องค้นข้อมูลดูก่อนนะครับ
คนมาอ่านผ่านๆ ก็นึกว่าไทยเก็บอยู่ที่เดียวในโลก
ภาษีความหวานและความเค็ม มีประเทศอื่นเก็บมาก่อนแล้ว
โดยส่วนใหญ่ของภาษีต่างๆ ส่วนใหญ่เราลอกเขามาทั้งนั้น ไม่ได้คิดเอง

ภาษีความหวาน

ฟิลิปปินส์, อินเดีย, ฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา, นอร์เวย์
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1614566

ภาษีความเค็ม

ฮังการี, โปรตุเกส
https://www.tnnthailand.com/content/19271

By: rattananen
AndroidWindows
on 24 December 2019 - 10:31 #1141400 Reply to:1141398

คือผมใช้คำว่าบางอันเพราะผมแน่ใจอยู่อันเดียวครับ
และประเด็นหลักของผมคือมันเยอะมากในเวลา 1 ปี

By: whitebigbird
Contributor
on 24 December 2019 - 10:32 #1141403 Reply to:1141400
whitebigbird's picture

มันเยอะแล้วมันมีอันไหนที่ผิด และไม่เป็นสากลบ้างครับ?

By: rattananen
AndroidWindows
on 24 December 2019 - 10:34 #1141405 Reply to:1141403

ภาษีเบียร์ไร้แอลกอฮอล์

By: whitebigbird
Contributor
on 24 December 2019 - 13:04 #1141444 Reply to:1141405
whitebigbird's picture

อันนี้เห็นด้วย ว่าแต่เก็บแล้วเหรอครับ?

ผมเข้าใจว่าภาษีที่เก็บไม่ใช่ภาษีแอลกอฮอล์ แต่เป็นภาษีสรรพสามิตรทั่วๆ ไปนะ เพราะอากรแสตมป์ไม่ใช่อากรแสตมป์แอลกอฮอล์

แต่ผมก็มองว่าควรเก็บเป็นน้ำอัดลมทั่วๆ ไปอ่ะนะ

By: babyham13 on 24 December 2019 - 11:08 #1141416 Reply to:1141400

คำพูดของคุณมันย้อนแยงน่ะครับ
หยุดมโนกับคำว่า "ไม่มีประเทศไหนในโลกเก็บ"
เพราะ วิธีคิด และภาษีต่างๆ ของประเทศเรา ล้วนแต่ลอกประเทศอื่นมาปรับใช้
แล้วอีกอย่าง NON-ALCOHOLIC BEER จริงๆ แล้วมี Alchohol ประมาณ 0.5% ไม่ใช่ไม่มีเลย

By: rattananen
AndroidWindows
on 24 December 2019 - 11:46 #1141426 Reply to:1141416

ย้อนแย้งตรงไหนบ้างครับ

By: je901
iPhoneAndroidWindows
on 24 December 2019 - 12:19 #1141430 Reply to:1141426

ย้อนแย้งตรงที่บอกว่าไม่มีที่ไหนในโลกเก็บแล้วลิสต์มาหลายตัว สุดท้ายมั่นใจอยู่แค่ตัวเดียวไงครับ

By: rattananen
AndroidWindows
on 24 December 2019 - 15:55 #1141471 Reply to:1141430

ผมเขียนบรรทัดที่สาม ว่า "บางอัน" นะครับซึ่งมันก็บอกว่าไม่ใช่ทุกอันที่ผมว่ามานะครับ

By: nrml
ContributorIn Love
on 24 December 2019 - 16:08 #1141474 Reply to:1141471
nrml's picture

"บางอันมันก็ไม่มีประเทศไหนในโลก" แล้วที่คุณยกมาอันแรกนั่นมันขัดกับคำว่าบางอันของคุณ เลยทำให้มันไม่มีน้ำหนักครับ

By: Mario on 24 December 2019 - 22:52 #1141511 Reply to:1141426

จะสื่ออย่างนี้หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ผมก็มองอย่างท่านอื่นๆว่านะว่าย้อนแย้ง

ถ้ามองแค่ข่าวนี้มันก็เหมือนปกติล่ะครับ
แต่เท่าที่ผมทราบ ปีนี้รัฐได้มีนโยบายการเก็บมากจนเกินผิดปกติ
- ภาษีความหวาน (เหตุผลสวยหรูอ้างสุขภาพประชาชน มาหากินกับพฤติกรรมปกติของมนุษย์)

และภาษีบางอันมันก็ไม่มีประเทศไหนในโลกเก็บก็มีอย่าง
- ภาษีเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ (กำลังจะเก็บ งี่เง่ามันก็แค่เครื่องดื่มรสเหมือนเบียร์ควรจะไปอยู่ในภาษีความหวาน)
- ภาษีความเค็ม (ยังพิจารณา อาหารเกือบทุกอย่างมีส่วนประกอบของเกลือ มาม่า ขนมถุง)
- ภาษีรายได้จากกองทุน
และอื่นๆ อีกเยอะมาก
แทนที่จะเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมที่มันมีทุกปี หรือเร่งสร้างระบบคมนาคมขนส่ง (ที่สร้างนานมาก ผ่านไป 20 ปีก็เพิ่มมานิดเดียว)

รายได้รัฐภาษี ไม่มีเงิน จะเอาอะไรมาแก้น้ำท่วมหรือคมนาคมครับ

By: Onewings
Windows
on 25 December 2019 - 19:34 #1141512 Reply to:1141511

ไม่มีเงินแก้ปัญหา แต่มีเงินจัดโต๊ะจีนครับ Kappa จะช่วยน้ำท่วมยังมีรับบริจาค สรรหา สว. มีงบเป็นพันๆล้านแต่ได้พรรคพวกตัวเอง ภาษีมันก็แค่ข้ออ้างในการรีดเงินอะคับ...
เพิ่มเติม บอกไม่มีงบนู่นนี่แต่ดันมีให้ลาวกู้ งงๆกะตรรกะ..

By: Bigkung
iPhoneWindows Phone
on 24 December 2019 - 12:29 #1141431 Reply to:1141398
Bigkung's picture

มีชื่อซ้ำกันบ้างมั้ยครับนี่ เหมือนประเทศเราเป็นศูนย์รวมรูปแบบการเก็บภาษีทุกอย่าง เราเอาของเขามาจริง แต่ดูเหมือนกับเอาของแต่ละประเทศมารวมกันจนกลายเป็นของเราเก็บทุกรูปแบบมากกว่า มันจะกลายเป็นไทยมีภาษีทุกอย่าง แต่ต่างประเทศจะมีบ้างไม่มีบ้างคละกันไป

By: nant
ContributorWindows PhoneRed HatUbuntu
on 24 December 2019 - 10:33 #1141404 Reply to:1141392

รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดแล้วครับ หลายๆ โครงการผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด เพียงแต่มันไม่ใช่กระดิกนิ้วเสกให้เสร็จได้ในทันที

By: pookman
Windows PhoneAndroidWindows
on 24 December 2019 - 10:52 #1141409 Reply to:1141404
pookman's picture

นั่นสิ อยากทำอะไรก็ได้ไม่มีใครขวางเหมือนช่วงต้น 2550

By: soullz
AndroidUbuntu
on 24 December 2019 - 10:56 #1141410 Reply to:1141409
soullz's picture

เจ็บ

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 24 December 2019 - 11:11 #1141417 Reply to:1141409
itpcc's picture

ไม่ต้องรอถนนลูกรังหมดก่อนด้วย


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: nant
ContributorWindows PhoneRed HatUbuntu
on 24 December 2019 - 12:45 #1141434 Reply to:1141409

ขอโทษเถอะครับ รัฐบาลก่อนหน้ามีแต่แผนการกู้เงิน ผลการศึกษายังไม่มีเลย แถมกู้เงินมาตั้งไว้ ใช้ได้ตลอดอีก

By: veeravech
Android
on 24 December 2019 - 13:27 #1141450 Reply to:1141434

สำหรับผมมองว่าสุดท้ายก็ไม่ควรมาประท้วงเพื่อรัฐประหารน่าจะดีกว่านะครับ

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 24 December 2019 - 10:58 #1141412 Reply to:1141404

ก็เล่นล้มของเก่าหมด แล้วเปิดประมูลด้วยวิธีพิเศษ ใช้ม.44ยกเว้นข้อกฎหมายเพียบเลยครับ มันก็ไวสิครับ

By: nant
ContributorWindows PhoneRed HatUbuntu
on 24 December 2019 - 12:49 #1141435 Reply to:1141412

ไม่ได้ล้มของเก่าครับ ทำต่อ คุยกันมาเรื่อยๆ

สมัยก่อนผลการศึกษาไม่เสร็จดี แต่ กู้เงินมาหละ

By: SilentHeal
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 25 December 2019 - 14:11 #1141598 Reply to:1141412
SilentHeal's picture

ล้มของเก่าก็ไม่ดี เอามาทำต่อก็บอกว่าลอก ...

By: 0FFiiz
Windows PhoneAndroidWindows
on 24 December 2019 - 11:24 #1141419 Reply to:1141404
0FFiiz's picture

ผมก็รู้สึกว่า เป็นรัฐบาลที่เข้ามา เพื่อสร้างหลาย ๆ อย่างที่รัฐบาลก่อนหน้าทำไม่ได้
อาจเนื่องจากความขัดแย้งทางด้านการเมือง, การต่อต้านของประชาชน จากการเก็บภาษี
ปัญหาจากหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ที่ค้านไปทุกอย่าง

โดนทุบด้วย ม.44 ทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้ทันที

/ เอาเข้าจริงถือว่าทำได้ไม่เลวนะ สร้างมากขนาดนี้ ซื้อรถถัง ซื้อเรือดำน้ำ
แต่บัญชียังเกินดุลจนเงินบาทแข็งซะงั้นอะ
ถึงจะบอกว่าทั่วโลกค่าเงินตกไปเองก็เหอะ

/ พอรัฐบาลนี้ลงไป ก็คงจะได้ฐานที่ค่อนข้างโอเค ให้รัฐบาลตอ่ไปมาตีกันต่อ

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 24 December 2019 - 12:49 #1141437 Reply to:1141419

เป็นคนล้มประมูลของคนเก่าเอง ด้วยจากคนที่ตัวเองแต่งตั้งหรือก่อม๊อบไปประท้วง หรือแม้แต่ม.44สั่งยกเลิกย้อนหลัง

แล้วก็ใช้ม.44 ทำโครงการใหม่ โดยอ้างว่าตัวเองทำสำเร็จ?

บัญชีเกินดุล? เอาตัวเลขเงินสำรองฯมาพูดปนกันหรือเปล่า เราทำงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องมาตั้งแต่รปห.แล้วนะครับแถมกู้เป็นภาระต่อเนื้องอีกหลายล้านๆบาทแล้ว ทีงี้ไม่สงสัยเรื่องความโปร่งใสเหมือนตอนกู้สร้างรถไฟความเร็วสูงกันบ้างเลย(ตอนนั้นหลายคนเย้วๆว่า กู้ไม่ถูกหลักการ ไม่ผ่านกระบวนการปกติ ฯลฯ) หลายๆโครงการใช้ม.44กำหนดประมูลวิธิพิเศษทั้งนั้น

อย่างว่าคนทั่วไป สนแค่ผลลัพธ์ ไม่ว่ากระบวนการมันจะเน่าแค่ไหน หรือมีโอกาสที่จะได้ดีมากกว่านี้แค่ไหนก็ตาม

บาทแข็งเพราะสงครามการค้าจีนเมกาครับ การส่งออกเราตัวเลขตกต่ำต่อเนื่อง ถ้าไม่ได้ทำภาคอุตสาหกรรมแล้วจะมองไม่ออก ต่างชาติเขาเอาเงินเข้ามาพักเพื่อเก็งกำไร หรือส่งต่อเพื่อซื้อสินค้าจากจีน-เมกา(กรณีห้ามทำการค้าโดยตรง) ไม่ได้เอามาลงทุนอะไรในประเทศ

By: nant
ContributorWindows PhoneRed HatUbuntu
on 24 December 2019 - 12:55 #1141440 Reply to:1141437

คุณเข้าใจผิด
เกินดุล คือดุลการค้าครับ
แต่เป็นคนละเรื่องกับงบ
ยกเลิกประมูล ยกเลิกอะไรครับ เพราะตอน 2.2 ล้านๆ ยังใช้ตัวเลขประมาณการเลย
โครงการใหนกู้เงินพิเศษ เอามาคุยกันครับ เพราะผมว่าผมตามเรื่องนี้ตลอด หรือผมหลุด? เค้าก็เงินใน ปท เป็นส่วนใหญ่

สมัยยิงลักษณ์ใช้ 4.2 ล้านๆ แบ่งมากู้ 2.2 ล้านๆ
สมัยนี้ 3.6 ล้านๆ
ทั้งฟมดคือทำทั้งระบบเหมือนกัน

By: 0FFiiz
Windows PhoneAndroidWindows
on 24 December 2019 - 13:39 #1141452 Reply to:1141437
0FFiiz's picture

ถ้าเอาตามความเป็นจริงที่เห็นนะครับ
คนส่วนใหญ่เสพย์แค่สิ่งที่สือ่ปั่นออกมาให้อ่าน โดยไม่สนใจว่าความจริงจะเป็นยังไง ต่างหากล่ะ

แต่ถ้าอยากได้ความจริง อาจจะเหนื่อยหน่อย
เพราะต้องไปตาม page คนที่ชื่นชอบสิ่งต่าง ๆ
เช่น page คนชอบรถไฟ เขาก็จะสรุปข้อมูลความจริงทุกอย่างมาให้
หรือ ถ้าเกี่ยวกับคดีความ ก็ตามเพจ ทนายต่าง ๆ (แต่ต้องดูหลาย ๆ page หน่อย)
ซึ่งมันก็ยาวมาก

ถ้าจะโทษ ก็โทษ pr ของรัฐบาลเองแหละครับ ที่ทำให้มันเป็นแบบนี้

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 25 December 2019 - 10:50 #1141554 Reply to:1141452

ตอบรวมๆสองคนแล้วกัน ข้างบน
ใครเข้าใจผิด เขาไมไ่ด้เขียนว่าดุลการค้านี่ครับ ดุลการค้าเราก็เกินดุลมาตลอด ไม่น่านับเป็นผลงานอะไร ตราบใดที่ประเทศเรายังทำรายได้จากส่งออกเป็นหลัก แต่ตัวเลขส่งออกตกต่ำ ติดลบ นี่ไม่พูดถึงเลยหรือครับ?

ส่วนเรื่องกู้วิธีพิเศษ ผมพูดถึงเรื่องการจัดประมูลวิธีพิเศษครับ ตามจริง ต้องเคยเห็นประกาศม. 44 ยกเว้นกฎกติกาเพียบ ขนาดไม่บังคับว่าต้องมีคู่เทียบก็ยังมี บางอันให้ละเว้น EIA หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมบางอัน

ข้างล่าง
เพจรถไฟที่คนทำเพจไปเป็นแกนนำม๊อบตอนจะแปรรูปรฟท.ออกมาเป็นบ.น่ะหรือครับ แถมพอ ARL ให้เงินเดือนดี ก็หนีตามกันไปซะงั้น ไม่อยากจะ discredit แต่คนพูด พูดความจริงไม่ครบถ้วน ก็เป็นการชี้นำผิดๆเช่นกัน

อยากให้ลากไส้เพจดังที่คุณว่ามาเลยครับรับชุดข้อมูลจาก io แทบจะทั้งนั้น ไม่เคยสังเกต trigger หรือ?

By: NoppawanConan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 15 January 2020 - 21:15 #1144020 Reply to:1141554
NoppawanConan's picture

ขออภัยที่ผมเพิ่งมาเห็น แต่อยากให้ลากไส้เหมือนกันครับ ผมอยากรู้ว่าเป็นไปตามนั้นมากแค่ไหนครับ


แค่มนุษย์คนนึงที่อยากรู้เกี่ยวกับวงการไอที

By: z2
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 24 December 2019 - 14:36 #1141461 Reply to:1141419

ได้ของราคาแพงกว่าด้วย ไม่มีคนบ่น

By: deaknaew on 24 December 2019 - 12:19 #1141429 Reply to:1141404

มันแค่ถึงช่วงที่จะเปิดประมูลเฉยๆ

ถ้ารัฐบาลมีศักยภาพจริง โครงการที่คาราคาซัง อย่าง รถไฟฟ้า
ส้มตก ม่วงใต้ แดงอ่อน ฟ้า เทา น้ำตาล ต้องเปิดประมูลไปได้แล้ว ไม่ใช่ยืดเยื้อมา ตั้งแต่รัฐบาล ที่แล้ว แล้ว จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประมูล

By: nant
ContributorWindows PhoneRed HatUbuntu
on 24 December 2019 - 12:47 #1141436 Reply to:1141429

เพิ่งผ่าน EIA กำลังเวณคืนที่ คิดว่ากำลังจะประมูลเร็วๆ นี้

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 24 December 2019 - 12:50 #1141438 Reply to:1141436

โครงการรถไฟเด่นชัย-เชียงรายสิครับ

พูดตั้งแต่รปห.ใหม่ๆ จนผ่านมาห้าปี ยังไม่ผ่านการลงมติครม.สักที...

แทนที่จะรีบสร้างเพื่อทำทางเชื่อมสู่จีนง่ายๆ ทุกวันนี้เราขนส่งจากจีนมาทางสะพานห้วยทรายที่เชียงของทั้งนั้น

By: nant
ContributorWindows PhoneRed HatUbuntu
on 24 December 2019 - 12:57 #1141442 Reply to:1141438

เคสนี้ไม่ได้ตาม แต่search ข่าว กำลังเวนคืน

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 25 December 2019 - 11:22 #1141564 Reply to:1141442

ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

โครงการนี้ ยังไม่ผ่านการอนุมัติงบใดๆครับ รวมไปถึงรางคู่เส้นทางอื่นๆก็เงียบมาสองปีแล้ว

เรื่องเวนคืนก็แค่การสำรวจ ซึ่งการสำรวจทำแผนครั้งแรกสุดก็ตั้งแต่ผมเด็กๆ 30กว่าปีแล้วมั๊ง

ถ้าไม่อนุมัติงบก็ไม่เริ่มครับ

โครงการนี้อนุมัติหลักการตั้งแต่ตอนรปห.ใหม่ๆแล้ว

By: thanyadol
iPhone
on 24 December 2019 - 16:03 #1141473 Reply to:1141404

คุณยินยอมกับการเบิกงบหระมานที่ไม่มีการตรวจสอบเหรอครับ ขอให้เกิดกับบริษัทของคุณนะ

By: whitebigbird
Contributor
on 24 December 2019 - 16:30 #1141476 Reply to:1141473
whitebigbird's picture

ไปแช่งเค้าทำไมอ่ะครับ เค้ายังไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยเลย แค่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยนะ

ถกการเมืองมันไม่จำเป็นต้องใส่อารมณ์ เหมือนพวกคลั่งเอาคำพูดคนไปตีความหมาย แล้วก็มาระเบิดใส่คนนั้นคนนี้

เหมือนพวกไม่รัก xxx, yyy ก็ออกจากประเทศไปซะอ่ะครับ ... นิสัยไม่ดีจะเอามาใช้ทำไม

By: eptc on 24 December 2019 - 11:00 #1141413 Reply to:1141392

มันก็ควรมีนะ​ ประเทศ​เราต้องเสียงบประมาณ​กับค่ารักษาคนป่วยตั้งเท่าไหร่​ จ่ายแค่สามสิบบาทแต่ต้นทุนการรักษามันแพงกว่านั้นเยอะ

By: readonly
iPhone
on 24 December 2019 - 18:26 #1141491 Reply to:1141413
readonly's picture

สามสิบบาทมีมาตั้งนานแล้วครับ แต่รัดถะบานที่รีดภาษีจากชนชั้นกลางมากมายขนาดนี้เพิ่งจะกำเนิด เอาไปช่วยคนจน? ทุกวันนี้คนจนในบริบทของรัดถะบานแทบจะเป็นอภิสิทธิ์ชนอยู่แล้วนะครับ แจกเงินให้เปล่าทุกเดือน เดือนละหลายๆ ร้อย ต้องใช้ให้หมดด้วยนะ คนจนเอาเงินไปซื้อสินค้าที่มีโฆษณา ชื่อดัง เพราะเป็นเงินให้เปล่า ล้มกระดาน sme รายย่อยในพื้นที่ รวมทั้งโชวห่วยรายเล็กรายน้อยที่ไม่มีปัญญาติดตั้งเครื่องรูดบัตร ยุคนี้คนรวยยิ่งรวย คนที่จนลงคือชนชั้นกลางครับ ต่อไปก็จะเหลือแต่คนรวยสุดๆ กับคนถือบัตรคนจน เท่าเทียมดีมาก

By: IZaCl2eam
iPhone
on 25 December 2019 - 10:32 #1141546 Reply to:1141491

ร้านเพื่อนผมเป็นร้านโชว์ห่วยเล็ก อยู่ต่างจังหวัด แบบในซอยลึกเลย ทางรัฐบาลมาติดตั้งเครื่องให้เสร็จสรรพ พร้อมทดสอบใช้งานให้ด้วย ฟรีนะครับ ผมว่า รบ นี้ก็ทำงานดีอยู่นะ

By: whitebigbird
Contributor
on 25 December 2019 - 10:36 #1141552 Reply to:1141546
whitebigbird's picture

มันมีทั้งดีทั้งแย่แหละครับ ทุกรัฐบาล เวลาวิจารณ์ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรดีบ้าง อะไรแย่บ้าง อะไรห่วย อะไรไม่ได้เรื่องก็ว่าไป

ถ้าเอาข้อดีแค่บางอย่างมาพูดแล้วบอกว่ารัฐบาลทำงานดีนี่ก็แย่

อีกส่วนก็เอาข้อเสียมาพูดอย่างเดียว ไม่เคยพูดถึงข้อดี อันนี้ก็แย่

By: sunVSmoon
Windows
on 25 December 2019 - 13:14 #1141590 Reply to:1141552

+1
แยกเป็นเรื่องๆ
แล้ววิเคราะห์ดีเลว...แค่นั้นก็จบ

By: PsFreedom
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 24 December 2019 - 07:42 #1141375
PsFreedom's picture

ควรทำนั่นแหละ
บางคนแทบไม่เสียภาษีเลย (ยกเว้น VAT ที่น่าจะโดนทุกคน) ซื้อขายออนไลน์รายได้ก็ไม่น้อย ยิ่งถ้าคุยผ่าน Line, Messenger, Inbox ทั้งหลาย ไม่มีหน้าเว็บก็ไม่รู้จะตรวจสอบยังไง ถ้าไม่ตรวจจากจำนวนครั้ง ก็บอกยากว่าอันไหนโอนเงินทั่วไปหรือโอนจากการซื้อขาย

สำหรับจำนวน 3,000 ครั้ง
คนทั่วไปที่ไม่ได้ขายของออนไลน์ คงไม่โดนผลกระทบ

By: whitebigbird
Contributor
on 24 December 2019 - 07:50 #1141376
whitebigbird's picture

ค้าขายต้องเสียภาษี บางเจ้าขายของราคาเต็มแถมไม่ยอมเสียภาษีอีก ยิ่งสมควรโดน

By: songwut on 24 December 2019 - 08:03 #1141377

หวยใต้ดิน คงจะโดนก่อนเลย

By: jokerxsi on 24 December 2019 - 08:32 #1141378

เร่งเก็บภาษีในระบบให้ได้เต็ม 100
แต่คนเสียภาษีไม่ได้มีสิทธิเต็ม 100 ในการเลือกคนใช้ภาษีที่จ่ายไป

นี่ไม่นับค่าใช้จ่ายจากความล้าหลังเชิงนโยบายอีกนะ

By: Gored on 24 December 2019 - 08:34 #1141380
Gored's picture

พอจะเก็บภาษีก็ว่าเขาถังแตกบ้าง

By: peakna
Android
on 24 December 2019 - 09:09 #1141386
peakna's picture

ประเทศอื่นๆที่เค้าเจริญทำกันแบบนี้เหรอผมมองว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวมากเกินมันมีวิธีตรวจสอบอื่นที่ดีกว่านี้

By: zerost
AndroidWindows
on 24 December 2019 - 09:25 #1141389 Reply to:1141386
zerost's picture

China Model ครับ

By: zionzz on 24 December 2019 - 09:34 #1141391 Reply to:1141386

อยากทราบเหมือนกันครับว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้ควรจะเป็นวิธีไหน

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 24 December 2019 - 09:42 #1141394 Reply to:1141391
lew's picture

ถ้าประเทศที่เงินอยู่บนระบบเยอะๆ เปิดบริษัทกันเป็นหลัก ระบบการตรวจสอบบัญชีจะเป็นอีกแบบอยู่แล้วครับ


lewcpe.com, @wasonliw

By: tuinui98 on 24 December 2019 - 09:46 #1141395 Reply to:1141386
tuinui98's picture

จริง ๆ ก็ตรงไปตรงมาดีนะ เงินเข้าบัญชีอาจจะเป็นรายได้ที่ควรหักภาษีก็ได้
ข้อมูลก็มีแค่จำนวนครั้งกับยอดรวม กระทบความเป็นส่วนตัวไหมก็คงมีบ้าง ..แต่จะให้ดีแคลร์เองก็คงไม่ 555

จะประเมินแม่นยำขนาดไหนขึ้นกับว่าจะใช้โมเดลใหนวิเคราะห์ว่ายอดรายได้สุทธิควรจะเป็นเท่าไหร่
อันที่จริงควรแจ้งยอดเงินออกรวม และบัญชีลงทุนกับโบรกฯด้วยนะ การวิเคราะห์รายได้น่าจะแม่นยำขึ้น

และถ้าจะให้ยุติธรรม ก็ควรเก็บข้อมูลทุกคน เอาข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์ด้านอื่น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายบริหารประเทศด้วย

By: impascetic
Android
on 24 December 2019 - 10:38 #1141406

จริงๆผมไม่เคยมีปัญหากับการเก็บภาษีเลย ยินดีจ่าย แต่มีปัญหากับการใช้ภาษีมากกว่า รู้สึกไม่ได้ประโยชน์จากมันเท่าที่ควร

By: soullz
AndroidUbuntu
on 24 December 2019 - 10:58 #1141411 Reply to:1141406
soullz's picture

เช่น การจัดเลี้ยง รัฐมนตรี และ สส

By: IZaCl2eam
iPhone
on 25 December 2019 - 10:34 #1141548 Reply to:1141406

คงต้องแยกกันอะครับ ภาษีคือหน้าที่ทุกคนต้องจ่าย ส่วนการนำไปใช้ก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันไปครับ

By: impascetic
Android
on 25 December 2019 - 11:51 #1141571 Reply to:1141548

ก็แยกกันมาตลอดนั่นแหละครับ ทำตามหน้าที่มาตลอด แต่ไอ้การแก้ไขเรื่องการนำไปใช้เนี่ยมันเกินหน้าที่ผมไปนิดนึง ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน อยากจะแก้ด้วยการไม่จ่ายภาษีก็ไม่ใช่เรื่อง อย่างที่บอกว่า "คงต้องแยกกัน"

By: IDCET
Contributor
on 25 December 2019 - 12:02 #1141575 Reply to:1141571

ง่ายๆ ครับ ให้ประชาชนทุกคนเป็นคนจัดการเองทั้งหมด แล้วเลือกว่าจะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานเอาไปทำอะไร แล้วโหวตอนุมัติไปเลย หมดปัญหาใช้เงินภาษีฟุ่มเฟือย ง่ายด้วยอีกต่างหาก

มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนศูนย์กลางจากรัฐบาล มาที่ประชาชน 100% ได้ตั้งนานแล้ว

By: nrml
ContributorIn Love
on 25 December 2019 - 12:23 #1141579 Reply to:1141575
nrml's picture

คิดไปคิดมาญี่ปุ่นเองก็ใช้โมเดลนี้อยู่นี่นา ทีนี้เลยมองย้อนกลับมา ถ้าจะทำมันก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าทำได้จริง

By: crisis_xiii
iPhone
on 24 December 2019 - 10:44 #1141408
crisis_xiii's picture

อยากให้มี Cashless Society แต่ดูกฏหมายสิ
แบบนี้ มันก็เหมือนบีบให้คนก็อยากใช้เงินสดต่อไป ถ้าไม่อยากให้ข้อมูลเราถูกส่ง

3,000 ครั้งต่อปี หรือ 400 ครั้งแต่ยอดเกิน 2 ล้านบาท

By: alonerii
AndroidUbuntuWindows
on 24 December 2019 - 12:34 #1141433 Reply to:1141408

ผู้ที่ได้รับเงินเข้าบัญชีทุกบัญชีรวมกันเกินจำนวนครั้งที่กำหนด

มันไม่ได้มีปัญหากับคนจ่ายเงิน แต่มันมีปัญหากับคนรับเงินหรือพ่อค้า แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อ Cashless Society ยังไงในเมื่อคนจ่ายไม่ได้โดนผลกระทบอะไร ต่อให้พ่อค้าดึงดันจะรับเงินสดแต่สุดท้ายก็ต้องเก็บในบัญชีธนาคารอยู่ดีซึ่งก็ไม่รอดเหมือนกัน

By: impascetic
Android
on 24 December 2019 - 13:12 #1141447 Reply to:1141433

ก่อนหน้านี้จ่ายผ่าน QR ได้ ตอนนี้ร้านไม่อยากรับแล้วไงครับ มีผลกับพวกของที่ transaction ต่อวันเยอะๆ อย่างร้านข้าวแกงเงี้ย สุดท้ายร้านขอรับเป็นเงินสด แล้วไปโอนเข้าบัญชีทั้งก้อนทีเดียว คนจะจ่ายก็จ่ายไม่ได้ต้องไปกดเงินสดออกมา อะไรประมาณนี้

แต่ธนาคารก็มีตัวช่วยให้ อย่างไทยพาณิชย์มีแอพแม่มณีที่เหมือนเป็น wallet ส่วนตัว แล้วตั้งให้โอนเข้าบัญชีทีเดียวทั้งก้อนได้ ลด transaction ไปได้เยอะเลย

By: canconan
iPhone
on 24 December 2019 - 15:44 #1141470 Reply to:1141408

สังคม Cashless จุดติดไม่ยากเลยครับ
โดยปกติภาษี VAT บ้านเรา 10% แต่ทุกปีจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7%

เพียงแค่ปีต่อไปออกพระราชกฤษฎีกา ลดเหลือ 7% สำหรับการจ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เงินสดให้คิด 10% ตามเดิม หรือจะลดเหลือแค่ 8-9% ก็ได้ เท่านี้คนก็หันมาใช้ cashless กันแล้ว พอคนใช้มากร้านก็จะโดนกดดันให้รับชำระผ่านช่องทางอิเช็กโทรนิกส์แบบอ้อมๆ ร้านไหนที่ไม่รับคนก็อาจจะไม่เข้าแค่นั้นเอง

By: tanapon000 on 24 December 2019 - 11:32 #1141420
tanapon000's picture

ผมรายได้ประจำเสียภาษีอยู่แล้ว แต่ที่ไม่พอใจคือภาษีผมเป็นเงินเอาไปทำรัฐประหารนี่ซิ แล้วก็เลือกตัวเองมาเป็นต่อ น่าจะมีวิชีที่ชอบธรรมมากกว่านี้

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 24 December 2019 - 11:46 #1141425
sian's picture

เข้าของบัญชี > เจ้าของบัญชี

By: Bigkung
iPhoneWindows Phone
on 24 December 2019 - 12:34 #1141432
Bigkung's picture

"ประกาศยังระบุว่าการนับจำนวนครั้งนั้นให้นับทุกวิธี และหากเป็นเงินตราต่างประเทศให้นับตราอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี"

อันนี้อันตราย ปีหน้าค่าเงินบาทอ่อนยวบแน่ๆ เพราะแข็งมานานแล้ว มันต้องย้ายไปสินทรัพย์อื่น ผลคือต้นปีไปปลายปี ห่างกันมากแน่ๆ โลกการเงินไม่มีอะไรคงที่ได้นานหรอกยิ่ง ค่าเงินแข็งเป็นประวิติการณ์ที่บ่นๆกันแบบนี้ยิ่งคงตัวไม่นานก่อนจะทรุด

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 24 December 2019 - 12:52 #1141439 Reply to:1141432

ถ้าสงครามการค้าจีนเมกา คลี่คลายลง

บาทอ่อนทะลุ 35 แน่ๆล่ะครับ ตอนนี้บาทแข็งเพราะทุนนอกเข้ามาพัก หรือใช้เป็นตัวกลางทั้งนั้น ส่งออกตกต่ำลงเหว

เห็นคนเชียร์รบ.ทหาร บอกบาทแข็งเพราะเศรษฐกิจไทยดี อยากจะขำ...

By: Bigkung
iPhoneWindows Phone
on 24 December 2019 - 13:46 #1141451 Reply to:1141439
Bigkung's picture

บาทแข็งมันก็เศษฐกิจแนวโน้มแบบนั้นนะครับ คือเราดีกว่าชาวบ้านไง หรือพูดอีกด้านคือแย่น้อยกว่าชาวบ้าน และเพราะอัตราดอกเบี้ยด้วย

ส่วนประเทศใหญ่ เช่น
เพราะเขาแทรกแทรงค่าเงินแถมมีกำหนดไม่ให้ค่าเงินเกิน 5% ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด เช่นจีน
USA ก็พิมพ์เงินเพิ่มทำให้มูลค่าอ่อนลง ตอนนี้กำลังดูดซับกลับไปเพื่อลดจำนวนดอลล่า แต่ล่าสุดได้ชะลอการทำแล้วเพราะเศรษฐกิจชะลอตัว
EU ดอกเบี้ยติดลบ
JP นี่ดอกเบี้ยติดลบหรือเล่านี่จำไม่ได้แต่ใกล้ 0

เลยมา Asian ก็ตามสภาพ เงินลงตามความเชื่อมั่นเศษฐกิจ มาเลเซียนี่ตกต่ำ ฟิลลิฟปินนี่มีปัญหาอยู่ อินโดนนีเซียไม่รู้ สิงคโปร์นี่ทรงๆ ไทยน่าจะดีอันดับต้นๆ ไม่อันดับ 2 ก็อันดับ 3 นี่หล่ะใน Asian อ่ะ จะด้วยอะไรก็ไม่รู้หล่ะ

ส่วนที่อื่นๆในโลกเดาว่าเหลือ อินเดีย กับ แอฟริกาใต้ ที่ อาจมีการนำเงินไปพักไว้ที่นั่น ส่วนเขตอเมริกาตายผมว่าเละไปแล้ว เงินไม่น่าไปพักที่นั่น

สุดท้าย เศษฐกิจดี แต่ละคนใช้ตัวชี้วัดไม่เหมือนกันนะ มุมมองนักลงทุนคงมองอย่างอื่นแล้วเทียบกันไม่ได้ใช้แบบมุมมองคนในประเทศ แต่เป็นเงินร้อนด้วยเพร้อมโยกออกถ้ามีที่ที่ดีกว่า
อย่างมุมมองแม่ค้าที่เคยได้ยินบ่อยก็จะได้ยินว่าเศษฐกิจไม่ดี ค้าขายไม่ค่อยดีตลอดนั่นหล่ะ มีใครเคยได้ยินแม่ค้าบอกเศษฐกิจดี บ้างหล่ะในช่วงชีวิตเราอ่ะ จะมีก็คงก่อนตำยำกุ้งมั้ง คือพีคสูงสุดก่อนฟองสบู่แตกเลย งี้ถ้าแม่ค้าบอกว่าเศษฐกิจดีเมื่อไหร่ก็ ควรระวังตัวสินะ

By: readonly
iPhone
on 25 December 2019 - 06:52 #1141522 Reply to:1141451
readonly's picture

บาทแข็งส่งออกแย่ครับ ตปท. เขาหาว่าของเราแพงไปก็ไปซื้อประเทศอื่น พอขายของไม่ได้ ก็ลดคนงาน สั่งวัตถุดิบลดลง กระทบห่วงโซ่อุปทานเป็นทอดๆ บางแห่งปิด รง. ย้ายฐานไปเลย ล่าสุดก็ mazda จะย้ายกลับไปผลิตรถบางรุ่นในญี่ปุ่น

รง. ปิดตัว/ลดคน คนกินข้าวหายไป แม่ค้าข้าวแกง ตามสั่งก็ขายได้ลดลง ก็ซื้อหมูซื้อผักลดลง แม่ค้าในตลาดก็บ่นว่าขายไม่ดี เศรษฐกิจแย่

ประเทศไทยพึ่งรายได้หลักมาจากภาคส่งออก ไม่ใช่การบริโภคในประเทศ ดังนั้นเวลามันกระทบจะหนักหน่วงมาก

มันเป็นแบบนี้ครับ

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 26 December 2019 - 19:08 #1141747 Reply to:1141451

ตัวเลขการขยายตัวบ้านเราแย่กว่าเพื่อนบ้านรอบๆนะครับ....

By: PandaBaka
iPhoneAndroidWindows
on 24 December 2019 - 13:02 #1141443
PandaBaka's picture

ไหนๆ ก็เก็บเพิ่มรัวๆ แล้ว อยากให้เก็บภาษีสัตว์เลี้ยงตามแต่ขนาดตัวและสายพันธุ์ ไปอีกอันจัง

By: IZaCl2eam
iPhone
on 25 December 2019 - 10:35 #1141549 Reply to:1141443

พอจะจัดระเบียนหมาแมว ก็โดนต้านกันอะครับ เสียเงินค่า Tag ติดตามตัวหมา ตัวละไม่กี่ร้อยต่อปี คนก็ด่ากันเละแล้ว ปัญหาหมาแมวจรจัดคงไม่มีทางหมดไปจากประเทศไทย

By: IDCET
Contributor
on 24 December 2019 - 14:35 #1141460

เห็นด้วย สำหรับคนขายของออนไลน์กับพ่อค้านอกระบบ แต่นอกจากนั้น ไม่ได้มีผลดีกับคนกลุ่มอื่นเลย

เห็นด้วยกับการเก็บภาษี แต่ควรจะใช้ภาษีให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากพอที่จะไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินและจากต่างประเทศในการทำโครงการต่างๆ และลดต้นทุนที่สามารถเลี่ยงได้

อย่างเช่น ให้นักโทษมาทำงานเป็นแรงงานในโครงการของรัฐ (สร้างอาคาร วางท่อ สร้างระบบขนส่งมวลชน ผลิตสินค้า เครื่องใช้ และรถสาธารณะ) แลกกับการลดโทษหรือปล่อยตัวแล้วเข้าทำงานให้กับรัฐ สำหรับนักโทษสถานเบา ก็ไม่เลวร้ายนะ ลดต้นทุนจากการจ้างบริษัทเอกชนหรือต่างชาติได้เยอะเลย

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 24 December 2019 - 14:38 #1141462

เจ้ามือหวยไม่น่ารอด คงไม่พ้นทรูมันนี่ตามเคย

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 24 December 2019 - 16:32 #1141477
PH41's picture

น่าสงสารบางคนโดนภาษี 30 35% แต่สวัสดิการรัฐก็เหมือนไม่มี

By: whitebigbird
Contributor
on 24 December 2019 - 17:52 #1141486 Reply to:1141477
whitebigbird's picture

ถ้าประชากรมากกว่า 40% ของประเทศ มีรายได้พอที่จะจ่ายภาษี และจ่ายภาษี 30% ผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นครับ

ถ้าในสภาไม่มีคนบ้าๆ บอๆ เรียงลำดับ priority ด้วยความรู้สึกพร้อมเข้าสงครามมาตั้งแต่ 40 - 50 ปีก่อนอ่ะนะ

By: readonly
iPhone
on 24 December 2019 - 18:29 #1141492 Reply to:1141477
readonly's picture

คุณต้องลงทะเบียนเป็นคนจนครับ แล้วจะได้อภิสิทธิ์ที่สมควรจะได้รับเท่าเทียมกันทั้งประเทศ. ยุคนี้คนชั้นกลางอยู่ลำบากครับ รายได้หด รายจ่ายท่วม โดนรีดภาษีจุกจิกอีก คนจนได้สวัสดิการ บลา บลา ยกระดับขึ้นมาเท่าเทียมชนชั้นกลาง แต่ยังคงทำตัวเหมือนเดิม ไม่พัฒนาตัวเอง รอเงินให้เปล่าใส่บัตรเดือนละหน คนที่รวยจริงเขาวางแผนรับมือจัดการภาษีเอาไว้เรียบร้อย

By: soullz
AndroidUbuntu
on 25 December 2019 - 10:33 #1141547 Reply to:1141492
soullz's picture

สิ้นปีมา ใน payslip ออกมา น้ำตาหลั่งไหล โดนหักภาษีไป 1 เดือนเต็มๆ
ทำงาน 12 เดือน ได้เงินแค่ 11 เดือน

น้ามตาจะไหล

By: IZaCl2eam
iPhone
on 25 December 2019 - 10:36 #1141550 Reply to:1141477

30 บาท ประกันสังคมนี่ ดี ติดอันดับโลกเลยนะครับ

By: veeravech
Android
on 25 December 2019 - 13:48 #1141594 Reply to:1141550

ช่วย Ref แล้วกันนะครับ
https://www.brighttv.co.th/news/social/social-insurance-pension-retire-thai

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 26 December 2019 - 13:56 #1141702 Reply to:1141550
PH41's picture

มีประกันสังคมแล้ว 30 บาทหลุดไม่ใช่หรอครับ

By: gotobanana
iPhoneAndroidBlackberrySymbian
on 25 December 2019 - 11:24 #1141566
gotobanana's picture

เก็บทุกภาษี ทุกเม็ดแต่พอเป็นต่างชาติลดทุกภาษีลดแหลกแจกแถม ถามหน่อยจะเอาบริษัทในประเทศไปแข่งกับต่างชาติยังไง แค่ต้นทุนทางภาษียังแข่งไม่ได้ขนาดนี้

By: whitebigbird
Contributor
on 25 December 2019 - 12:37 #1141583 Reply to:1141566
whitebigbird's picture

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีไม่ได้ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงนี่ครับ ยกเว้นว่าจะเป็นบ.ที่ตั้งมากิน margin ต่ำๆ จากยอดขายเยอะๆ อันนั้นก็คงเป็นกรณีไป

By: darkfaty
AndroidWindows
on 25 December 2019 - 13:37 #1141592 Reply to:1141583
darkfaty's picture

ค้าขายแข่งกัน คนไทยต้องจ่ายภาษี คนต่างชาติจ่ายภาษีน้อยกว่าหรือไม่จ่ายเลย มันก็แพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วนี้ครับ

By: javabean on 30 December 2019 - 20:07 #1142090
javabean's picture

จะเถียงกันทำไม สรุปเก็บภาษีผมแล้ว คุณและผมได้อะไรบ้าง... ผมจ่ายทุกปี

สรุปแบบเข้าใจ ที่ซอยบ้านผมได้ฟุตบอลเน่า ๆ เจาะแทบปีเว้น ฝาท่อเตรียมชำรุด
ฝนตกน้ำท่วมรอระบาย

เรามาต้องคำถามดีกว่าเก็บภาษีแล้ว มีอะไรบ้างที่ทำให้รู้สึก ชีวิตดีขึ้น หรือสวัสดิการ

By: soullz
AndroidUbuntu
on 2 January 2020 - 08:59 #1142243 Reply to:1142090
soullz's picture

ใช่คับ นอกจากเอาไปแจกหาเสียงเชิงนโยบาย แล้ว ประชาชนทั่วๆไป เราได้อะไรบ้าง จากการบริหารเงินภาษี

By: whitebigbird
Contributor
on 2 January 2020 - 12:20 #1142270 Reply to:1142243
whitebigbird's picture

รพ.รัฐฯ, อนามัย (ชื่อใหม่ รพ.ประจำตำบล), 30 บาทรักษาทุกโรค, ขสมก.
ฯลฯ

By: soullz
AndroidUbuntu
on 2 January 2020 - 14:22 #1142287 Reply to:1142270
soullz's picture

จริงๆ มีเยอะคับ ที่ใช้ภาษีได้อย่างเหมาะสม ส่วนที่ไม่เหมาะสม เราก็ไม่สามารถ ทัดทานหรือโต้แย้งได้เลย

By: whitebigbird
Contributor
on 2 January 2020 - 20:39 #1142318 Reply to:1142287
whitebigbird's picture

ถ้าพูดแบบนี้เห็นด้วยครับ