Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ตอนนี้ FTC หรือคณะกรรมการการค้าของสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบ Amazon จากเดิมที่สนใจเฉพาะส่วนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ให้ครอบคลุมธุรกิจคลาวด์หรือ AWS ด้วย

ปัจจุบัน AWS ถือเป็นหน่วยที่ทำกำไรให้ Amazon มากที่สุด ซึ่งมากกว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วย โดยธุรกิจคลาวด์ของ Amazon มีผลิตภัณฑ์ครบวงจร ซึ่งอาจเป็นคู่แข่งกับซอฟต์แวร์ที่ขายผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว โดย Bloomberg ระบุว่า FTC จะสอบสวนว่า Amazon ได้ให้สิทธิพิเศษกับบริษัทบางแห่งที่ทำงานให้ AWS แต่เพียงผู้เดียว และลดความสำคัญบริษัทที่ทำงานร่วมกับคลาวด์คู่แข่งหรือไม่

จากรายงานระบุว่า ตอนนี้ทางทีมสอบสวนของ FTC ได้ทำการสอบถามบริษัทซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับ AWS ด้วยว่าทางบริษัทมีนโยบายในลักษณะผูกขาดหรือทำลายการแข่งขันหรือไม่

ตอนนี้ FTC ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนี้อย่างเป็นทางการ

ที่มา - Engadget

No Description
ภาพจาก Shutterstock

Get latest news from Blognone