Tags:
Node Thumbnail

บัญชีทวิตเตอร์ของนักวิจัย @underthebreach รายงานถึงฐานข้อมูล 2 ชุดที่หลุดออกมาสู่โลกใต้ดิน โดยมีความเกี่ยวข้องกับสายการบิน Thai Lion Air

ฐานข้อมูลแบ่งออกเป็นสองไฟล์ ไฟล์แรกเป็นรายการจองตั๋ว มีหมายเลขผู้โดยสาร, หมายเลขการจอง, ชื่อลูกค้า, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล ส่วนไฟล์ที่สองเป็นข้อมูลลูกค้า มีชื่อ, วันเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขหนังสือเดินทาง, และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง

ทาง BleepingComputer ระบุว่าพบการรายงานถึงฐานข้อมูลทั้งสองชุดนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยตัวไฟล์ฐานข้อมูลเป็นของวันที่ 25 พฤษภาคม และชื่อไฟล์ระบุคำว่า "PaymentGateway"

ที่มา - BleepingComputer

No Description

ภาพเครื่อง Boeing 737-900ER ของสายการบิน Thai Lion Air เมื่อปี 2016

Get latest news from Blognone

Comments

By: Diagnos on 18 September 2019 - 08:12 #1128833
Diagnos's picture

จะมีพื้นที่ไหนบนโลก Internet ที่ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัย

เห็น Thailand เยอะเลย แล้ว Thai Lion Air จะมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร? รัฐน่าจะมีค่าปรับกับพวกบริษัทที่ทำข้อมูลลูกค้าหลุดบ้างนะครับ

By: Wang_Peter
iPhoneAndroid
on 18 September 2019 - 08:35 #1128838
Wang_Peter's picture

ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าหลุดไหม??
ข่าวไม่ได้บอก แต่ชื่อไฟล์ Paymentgateway ฟังแล้วเสียววูบ

By: nuinuinui on 21 September 2019 - 00:58 #1129442

ทำข้อมูลบัตรเครดิตรั่ว 14 ล้านเรคคอร์ดถ้ามีผู้เสียหายไปฟ้องร้องจริงๆ ไทยไลอ้อนแอร์ น่าจะต้องจ่ายมากอยู่ ค่าตั๋วก็แพงขึ้นน่าจะเอาไปทำระบบให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น