Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลออกแถลงการณ์ชี้แจง หลังจากมีประเด็นว่าแอปเปิลแบนแอปจากนักพัฒนาภายนอก ที่มีคุณภาพตรวจจับเวลาใช้งานหน้าจอ (Screen Time) หรือควบคุมการใช้งานโดยผู้ปกครอง (Parental Control) โดยแถลงการณ์นี้หัวข้อว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแอพการควบคุมโดยผู้ปกครอง

โดยแอปเปิลบอกว่าสาเหตุหลักที่ต้องถอนแอปเหล่านี้ออกจาก App Store เนื่องจาก แอปเหล่านี้มีการใช้คุณสมบัติ Mobile Device Management (MDM) ที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและควบคุมอุปกรณ์ได้ในระดับสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดการแอประดับอุปกรณ์องค์กร ไม่ใช่แอปสำหรับลูกค้าทั่วไป

แอปเปิลบอกว่าได้มีการปรับเงื่อนไขการใช้ MDM ตั้งแต่ปี 2017 โดยห้ามสำหรับแอปทั่วไป ซึ่งแอปเหล่านี้มีการใช้ MDM จึงมีการถอนแอปออกไป แอปเปิลยืนยันว่านี่ไม่ใช่การกีดกันการแข่งขัน แต่เป็นเรื่องความปลอดภัย

ที่มา: แอปเปิล

iOS 12

Get latest news from Blognone