Tags:
Node Thumbnail

โตโยต้า, DENSO และกองทุน SoftBank Vision ประกาศจะร่วมกันลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Uber Advanced Technologies ของ Uber เป็นมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งกลุ่ม Uber Advanced Technologies (Uber ATG) นี้ เน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ สำหรับนำมาใช้ให้บริการแชร์รถโดยสาร

ทั้งนี้ โตโยต้าและ DENSO จะลงทุนร่วมกัน 667 ล้านดอลลาร์ ส่วน SoftBank จะลงทุน 333 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจากการลงทุนนี้ทำให้ Uber ATG มีมูลค่ากิจการ 7,250 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Uber ได้เริ่มขายเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับให้กับโตโยต้าแล้วด้วย

ที่มา: Uber

alt="Uber"

Get latest news from Blognone