Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่าแอปเปิลได้เข้าซื้อกิจการ Laserlike สตาร์ทอัพรายเล็กที่พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Machine Learning โดยดีลดังกล่าวสิ้นสุดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แต่เพิ่งมีรายงานออกมา และไม่มีการเปิดเผยมูลค่า

Laserlike พัฒนา Machine Learning โดยทำการกวาดข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วนำมาคัดเลือกเนื้อหาให้สำหรับผู้ใช้แต่ละคนผ่านตัวแอป โดยผู้ใช้ระบุสิ่งที่สนใจ ก็จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละวัน ตลอดจนมีการแนะนำเว็บไซต์น่าสนใจอิงจากข้อมูลการเข้าชมเว็บของแต่ละคน

รายงานระบุว่าทีมงานของ Laserlike ตอนนี้ทำงานอยู่ในทีมของ Siri จึงคาดว่าแอปเปิลจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการค้นหาหรือแนะนำข้อมูลให้เหมาะสมกับแต่ละคนมากขึ้น เมื่อมีการส่งคำถามไปยัง Siri นั่นเอง

ที่มา: VentureBeat

alt="Laserlike"

Get latest news from Blognone