Tags:
Node Thumbnail

Walmart ร้านค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกา ประกาศเข้าซื้อกิจการ Aspectiva สตาร์ทอัพจากอิสราเอล ที่มีเทคโนโลยี Machine Learning และ Natural Language Processing ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมา (UGC - User-generated content) เช่น การรีวิวสินค้า แล้วนำมารวมกับข้อมูลพฤติกรรมการค้นหาสินค้า เพื่อสร้างระบบแนะนำสินค้าที่เหมาะสม ทั้งบนออนไลน์และภายในร้านค้า

Aspectiva จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Store No. 8 ที่ Walmart จะลงทุนในบริษัทซึ่งมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้กับธุรกิจค้าปลีกได้

Ezra Daya ซีอีโอของ Aspectiva กล่าวว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมกับโครงการ Store No. 8 ที่มีผลงานการลงทุนนวัตกรรมในธุรกิจค้าปลีกต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเพิ่มประสบการณ์ในการช้อปปิ้ง

ที่มา: Walmart

alt="Product Review"

Get latest news from Blognone