Tags:
Node Thumbnail

Marc Lore ซีอีโอ Walmart ร้านค้าปลีกรายใหญ่ของอเมริกา ส่วนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ซึ่งเขามาจาก Jet ที่ Walmart ซื้อกิจการ) ร้านค้าปลีกรายใหญ่ของอเมริกา ประกาศตั้งโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ (incubator) ชื่อ Store No. 8 ซึ่งจะดำเนินงานใน Silicon Valley

เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อร่วมมือกับบรรดาสตาร์ทอัพ นักลงทุน VC ตลอดจนสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาต่อยอดกับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งหัวข้อที่ถูกพูดถึง อาทิ หุ่นยนต์, VR, AR, Machine Learning และ AI

Lore บอกว่าจุดแข็งของ Walmart คือเครือข่ายร้านค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ต่างจากผู้เล่นอีคอมเมิร์ซอีกรายที่ไม่มีหน้าร้าน ทำให้ Walmart เหนือกว่าในช่องทางจัดจำหน่ายแบบผสมผสาน omnichannel

ที่มา: Bloomberg

alt="Walmart"

Get latest news from Blognone

Comments

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 22 March 2017 - 20:58 #976576
A4's picture

ไม่ทันแล้วมั้ง
Warren Buffett เพิ่งขายหุ้น Walmart ไปซื้อหุ้นของ Amazon, Apple และการบิน เข้ามาแทน