Tags:
Node Thumbnail

แม้ประเทศเวียดนามจะมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังคงเซ็นเซอร์สื่ออย่างเข้มงวด ล่าสุดรัฐบาลออกมาบอกว่า Facebook ละเมิดกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่ของเวียดนามโดยอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาล

สำนักข่าวเวียดนามอ้างคำพูดกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนามบอกว่า Facebook ยังไม่มีการตอบกลับใดๆ จากการที่รัฐบาลร้องขอให้ Facebook ลบแฟนเพจที่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่นำไปสู่การต่อต้านรัฐบาล

กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่เวียดนามที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคมที่ผ่านมามีข้อกำหนดให้บริษัทอินเทอร์เน็ตตั้งสำนักงาน และศูนย์จัดเก็บข้อมูลไว้ในประเทศ ทำให้เกิดความกังวลว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะไม่ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะใช้อำนาจควบคุมบริษัทอินเทอร์เน็ต

No Description
ภาพจาก Shutterstock

ที่มา - The Straits Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: rattananen
AndroidWindows
on 9 January 2019 - 17:24 #1091111

ผมก็ว่าอยู่ ปล่อยให้มีเพจต่อต้านรัฐแบบนี้มันผิดหลักการคอมมิวนิสต์ เต็มๆ นะครับ

By: iamoatx
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 9 January 2019 - 17:59 #1091115 Reply to:1091111
iamoatx's picture

ถ้าพูดถึงหลักการคอมมิวนิสต์คิดว่าคงไม่ผิด ถ้าบอกว่าหลักกูของรัฐบาลถึงจะใช่

By: IDCET
Contributor
on 9 January 2019 - 18:15 #1091117

ตามจีนไปอีกราย แต่ยืดหยุ่นกว่า

ไม่แปลกใจ เพราะเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งก็มีความเป็นเผด็จการในตัวอยู่แล้ว

By: time3957
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 9 January 2019 - 19:03 #1091128

ผมอยู่นี่นะเวลาเลือกตั้งอะไรสัก​อย่าง​เน็ต​ที่นี่จะล่มประจำแบบว่าเข้าเวปต่างประเทศ​ไม่ค่อยได้

By: sdc on 10 January 2019 - 07:59 #1091185

ไทยจะตามไปอีกราย ปชต แค่เปลือกนอก เนื้อในเผด็จการ

By: hail_to_the_thief
iPhone
on 10 January 2019 - 14:42 #1091272 Reply to:1091185

เกิดทันยุคเผด็จการรัฐสภามั้ยครับ?

By: ch2r2
Windows PhoneAndroidWindows
on 11 January 2019 - 06:50 #1091394 Reply to:1091272

"เผด็จการรัฐสภา" ???? ถ้าเสียงส่วนใหญ่คือเผด็จการ ก็ป่วยการที่จะพูดถึงประชาธิปไตย

By: mode on 12 January 2019 - 13:01 #1091616 Reply to:1091394

เสียงส่วนใหญ่ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยนะครับ ถึงจะเป็นประชาธิปไตย

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 12 January 2019 - 13:27 #1091623 Reply to:1091272
hisoft's picture

แต่ก็ถูกเปลี่ยนออกได้ในสี่ปีนะครับ