Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมาธิการกำกับข้อมูลในไอร์แลนด์พบว่า LinkedIn นำอีเมล 18 ล้านบัญชีมาประมวลผลทำโฆษณาแบบเจาะกลุ่มหรือ targeted ads บน Faebook เพื่อเพิ่มยอดคนลงทะเบียนใช้งานบนแพลตฟอร์มโดยยังไม่ได้การยินยอมจากผู้ใช้
คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่าวิธีการพยายามเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานของ LinkedIn แบบนี้นั้นละเมิดกฎการคุ้มครองข้อมูลในไอร์แลนด์

ข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานที่ทางคณะกรรมาธิการฯ ทำการสรุปในช่วงครึ่งปีแรกของ 2018 ซึ่งนอกจากปัญหาข้อมูลส่วนตัวบน Facebook อย่างที่ทราบกันแล้ว ยังมีปัญหาใหม่ที่เกิดจาก LinkedIn ของไมโครซอฟท์ด้วย ทางคณะกรรมาธิการฯ
ได้แจ้งเรื่องนี้กับ LinkedIn ไปแล้ว และทาง LinkedIn ก็บอกว่าได้ยับยั้งกระบวนการประมวลผลข้อมูลแล้ว

No Description
ภาพจาก Shutterstock

ที่มา - The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 26 November 2018 - 20:22 #1083898
xenatt's picture

อันนี้ผมโดนเต็มๆ ไม่รู้ไปเอาอีเมล์มาจากไหน


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project