Tags:
Node Thumbnail

ตำรวจนครบาลลอนดอนพัฒนาเครื่องตรวจลายนิ้วมือที่ชื่อว่า INK (Identity Not Known) โดยเป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือยี่ห้อ Crossmatch เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แอนดรอยด์ และแอปที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอาชญากรรม

ทุกวันนี้ตำรวจลอนดอนมีเครื่องตรวจลายนิ้วมืออยู่แล้ว แต่จำนวนน้อยกว่า 100 เครื่อง การพัฒนา INK ทำให้คาดกว่าจะสามารถแจกจ่ายเครื่องได้ประมาณ 600 เครื่องภายใน 6 เดือนข้างหน้า และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อีกปีละ 200,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,500,000 บาท

กลุ่มเรียกร้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวอย่าง Big Brother Watch แสดงความกังวลว่าเทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายเช่นนี้จะทำให้มีการใช้อำนาจกับคนบางกลุ่มอย่างไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่มักถูกตำรวจจ้องจับตากว่าปกติ ขณะที่ทางตำรวจนครบาลลอนดอนยืนยันว่าการใช้อำนาจตรวจสอบตัวตนเมื่อมีเหตุอันควรนั้นทำได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว และการมีเครื่องมือเช่นนี้ช่วยลดระยะเวลาในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยต้องถูกคุมตัวไปยังสถานีตำรวจและตรวจสอบตัวตนอีกทีอยู่ดี

ที่มา - The Register, Metropolitan Police

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 28 August 2018 - 04:25 #1067746

นึกถึงคลิป "The Talk" ขึ้นมาเลย

https://www.youtube.com/watch?v=GdV2f4jH5YQ


iPAtS

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 28 August 2018 - 05:15 #1067750
xenatt's picture

ลอนดอนมีด่านลอยมั้ย


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project

By: Ginosty
AndroidWindows
on 28 August 2018 - 05:58 #1067751 Reply to:1067750

ลอนดอนไม่แน่ใจ
แต่ปกติตำรวจอังกฤษถ้าเป็นในเมือง พี่แกเดินตรวจไปเรื่อยอยู่แล้ว

By: Yone on 28 August 2018 - 06:45 #1067753 Reply to:1067750

มีครับ ปั่นจักรยานไม่เปิดไฟโดนไป £50

By: WoodyWutthichai
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 28 August 2018 - 09:19 #1067768 Reply to:1067750

มีด่านลอยไม่ว่า ถ้าออกใบสั่งถูกต้อง และเงินเข้ารัฐ

By: gondolaz
AndroidUbuntuWindows
on 28 August 2018 - 10:34 #1067784 Reply to:1067768
gondolaz's picture

อย่างนั้นเค้าไม่น่าเรียกด่านลอยนะ
^^