Tags:
Node Thumbnail

ช่วงกลางปีที่ผ่านมา Microsoft ประกาศความร่วมมือกับ Amazon เปิดทางให้ Cortana และ Alexa สามารถเรียกใช้งานข้ามกันไปมาได้ ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม คือลูกค้าในสหรัฐฯที่ลงทะเบียนการใช้งานข้ามกันก่อนหน้านี้ จะสามารถเรียกใช้ Cortana บนอุปกรณ์ Echo และเปิดใช้ Alexa บนเครื่องพีซี Windows 10 รวมถึงลำโพงอัจฉริยะ Harman Kardon Invoke ได้

Microsoft อธิบายในบล็อกว่า ทั้งสองจะใช้ทักษะที่ตัวเองมีในหลากหลายอุปกรณ์ เช่น ลูกค้าของ Office 365 สามารถขอให้ Cortana เรียก Alexa ผ่านเครื่องพีซีที่ทำงาน หรือใช้ Alexa เพื่อสั่งซื้อของใน Amazon หรือปรับอุณหภูมิในบ้านก่อนเดินทางกลับบ้านได้ เป็นต้น

การเรียกใช้งานก็ไม่มีอะไรมาก พูดว่า “Alexa, open Cortana”

ลูกค้ายังสามารถฟีดแบ็กกลับไปยังบริษัทว่า ฟีเจอร์อะไร การใช้งานแบบไหนที่ชอบ และไม่ชอบ ใช้งานแบบไหนมากที่สุด เพื่อจะได้ปรับปรุงอัลกอริทึมให้ดียิ่งขึ้น

No Description

ที่มา - Microsoft

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 16 August 2018 - 11:42 #1065946
Be1con's picture

ฟีดแบ็กกลับไปยังริศัท

ริศัท => บริษัทฯ

การเรียกใช้งานก็ไม่มีอะไรมาก พูดว่า “Alexa, open Cortana”

จริง ๆ มีของ Cortana ด้วย ให้พูดว่า "Hey Cortana, open Alexa" (ผมลองแล้วเมื่อวาน ใช้ได้)


Coder | Designer | Thinker | Blogger