Tags:
Node Thumbnail

จากประเด็น Cambridge Analytica นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บนเฟซบุ๊กไปทำแคมเปญหาเสียง (อ่านเรื่องราวทั้งหมดได้จากบทความนี้) ล่าสุดคณะกรรมาธิการของสภาสามัญชนของอังกฤษเรียกตัว Mark Zuckerberg ซีอีโอเฟซบุ๊กเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นข้างต้น

Damien Collins ประธานคณะกรรมาธิการ ระบุในหนังสือเรียกตัว Zuckerberg ว่าก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กให้ข้อมูลที่ทำให้คณะกรรมาธิการเข้าใจผิด เมื่อถูกถามว่าข้อมูลที่ Cambridge Analytica นำไปใช้ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ใช่หรือไม่ ซึ่งรอบนี้ Collins ระบุว่าต้องการได้ยินข้อมูลจากผู้บริหารของเฟซบุ๊กที่มีอำนาจและมีข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมวางกรอบให้ซีอีโอเฟซบุ๊กตอบรับก่อน 26 มีนาคมนี้

ที่มา - BBC

Facebook/CA

Get latest news from Blognone