Tags:
Node Thumbnail

หลังจากเป็นสงครามกันมายาวนานนับปี ดูเหมือนว่าสมรภูมิแมสซาชูเซ็ตส์นั้นจะได้ข้อสรุปแล้วว่าหน่วยงานของรัฐจะยอมรับ OOXML ของทางไมโครซอฟท์ที่เริ่มมีการใช้งานตั้งแต่ MS Office 2007 เป็นต้นมา

เอกสารที่ได้รับการยอมรับจากสเปคดังกล่าวได้แก่ OOXML, ODF, เท็กซ์ไฟล์ และ HTML (ข่าวไม่ระบุเวอร์ชั่น) แต่เอกสารอีกสองรูปแบบที่มีการใช้งานกันอยู่เยอะในหน่วยงานของรัฐเองก็คือ PDF และ RTF อีกด้วย

เอกสารสเปคนี้ยังเป็นฉบับร่าง นั่นหมายถึงสงครามยังไม่จบลงอย่างแท้จริง แต่การที่เอกสารฉบับร่างมีความชัดเจนก็น่าจะบ่งบอกถึงฉบับจริงได้พอสมควร

เนื่องจาก Blognone ตามติดเรื่องนี้มานาน ถ้าต้องการอ่านข่าวเก่าคงต้องอ่านในหมวด OpenDocument เอา

ที่มา - ComputerWorld

Get latest news from Blognone

Comments

By: boonkhao
ContributoriPhoneBlackberryUbuntu
on 4 July 2007 - 07:03 #26051
boonkhao's picture

เอิ่ม ผมยังใช้ LaTeX อยู่เลย