Tags:
Node Thumbnail

บริษัทซัมซุง ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกจากเกาหลีใต้ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ให้ห้ามการนำเข้ากล้องถ่ายรูปของบริษัทอิสต์แมนโกดัก โดยกล่าวหาว่า ผลิตภัณฑ์ของโกดัก ละเมิดสิทธิบัตรของซัมซุง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือสิทธิบัตรที่อ้างถึงนั้น ไม่เปิดเผยแต่อย่างใด

ซัมซุงกับโกดักนั้นมีปัญหากันอยู่ในกรณีสิทธิบัตรนี้ ก่อนหน้านี้ โกดักก็ได้ร้องเรียนกับหน่วยงานเดียวกันนี้ ว่าซัมซุงและแอลจีละเมิดสิทธิบัตรของโกดัก ซึ่งคณะกรรมการก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา คณะกรรมการนี้มีอำนาจในการหยุดการนำเข้าสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตร จึงทำให้เป็นช่องทางที่มักใช้ในการร้องเรียนเรื่องนี้

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone