Tags:
Node Thumbnail

รองประธานบริษัทโนเกียกล่าวในงาน Mobey Forum ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ว่าในปีหน้านี้โนเกียจะใส่ฟีเจอร์ Near Field Communication (NFC) ลงในมือถือทุกรุ่น และอาจรวมถึง Single Wire Protocol (SWP) อีกด้วย

Tags:
Node Thumbnail

สมาคม GSM (GSMA) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าด้านอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกสมาคมหนึ่ง ได้ออกมาเรียกร้องให้บรรดาผู้ผลิตเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใส่ฟังก์ชั่น NFC (Near Field Communication) เวอร์ชั่นชุดสมบูรณ์ (ที่ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซ Single Wire Protocol – SWP ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว) ในเครื่องรุ่นใหม่ๆ ที่จะผลิตขึ้นตั้งแต่กลางปี 2552

หลังจากมีการประชุม Asia Mobile Congress ที่มาเก๊าเมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการของ GSMA กล่าวว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้บริการสั่งจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile payment)