Robot Operating System

Tags:
Node Thumbnail

Robot Operating System (ROS) เป็นชื่อโครงการโอเพนซอร์สที่รวบรวมไลบรารีพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีหุ่นยนต์ที่ใช้ ROS เป็นจำนวนมาก รวมถึงหุ่นยนต์บนสถานีอวกาศนานาชาติด้วย

โครงการ ROS เริ่มมาตั้งแต่ปี 2007 โดยทีมงานจากห้องวิจัย AI ของสแตนฟอร์ด ถึงแม้ชื่อโครงการมีคำว่า OS แต่ตัวมันไม่ใช่ OS และต้องรันบน OS สายยูนิกซ์อีกต่อหนึ่ง (OS หลักที่รองรับคือ Ubuntu)

ล่าสุดไมโครซอฟท์ประกาศ ROS for Windows ที่พอร์ตซอฟต์แวร์ ROS มารันบน Windows 10 IoT Enterprise ช่วยเปิดให้เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์ใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มวินโดวส์มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาหุ่นยนต์ด้วย Visual Studio ที่นักพัฒนาหลายคนคุ้นเคย