Tags:
Node Thumbnail

รอบเดือนที่ผ่านมา วงการซอฟต์แวร์สาย HR มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจคือยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ตัดสินใจเลิกใช้ซอฟต์แวร์ Workday Human Capital Management ของบริษัท Workday ส่งผลให้หุ้นของ Workday ตกลงทันที

เดิมที Amazon ใช้ซอฟต์แวร์ Oracle PeopleSoft จัดการพนักงาน แต่ช่วงหลังเมื่อสายสัมพันธ์ของ Amazon กับ Oracle แย่ลง จนเลิกใช้ซอฟต์แวร์ Oracle หลายตัว ทำให้เมื่อปี 2017 Amazon เซ็นสัญญาย้ายไปใช้ Workday แทน ซึ่งถือเป็นชัยชนะของ Workday ที่ได้ลูกค้าใหญ่ระดับ Amazon

Tags:
Node Thumbnail

แนวทางของซอฟต์แวร์ในปัจจุบันและอนาคตที่เริ่มหมุนไปในทิศทางของการบริการ (SaaS) โดยใช้ระบบคลาวด์เข้ามาเป็นโครงสร้างหลักนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในตลาดระดับองค์กรและผู้บริโภค (ตัวอย่างเช่น Adobe Creative Cloud หรือ Microsoft Office 365) ซึ่งในฝั่งองค์กร ความเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นไปค่อนข้างช้าพอสมควร เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของบริษัท (เช่น ระบบการจ่ายเงินเดือน) ถือเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบพอสมควร

Tags:
Node Thumbnail

ออราเคิลประกาศออกแพตช์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่จำนวน 78 ตัว ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกือบ 20 ตัว ไล่ตั้งแต่ Oracle Database 11g/10g, Fusion Middleware, Application Server, WebLogic, PeopleSoft, JDEdwards, Virtualbox, Oracle MySQL Server

แพตช์ชุดนี้มีความสำคัญระดับ critical ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ค้นพบเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน ช่องโหว่นี้อาจทำให้ฐานข้อมูลล่มและต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานานกว่าปกติ เว็บไซต์ InfoWorld ให้ข้อมูลว่าต้นเหตุของช่องโหว่นี้เกิดจากสถาปัตยกรรมเดิมที่ออราเคิลออกแบบไว้นานแล้ว (เรื่อง System Change Number - SCN) กลับกลายมาเป็นช่องโหว่ในปัจจุบัน รายละเอียดอ่านได้จากลิงก์ InfoWorld ครับ