Tags:
Node Thumbnail

แนวทางของซอฟต์แวร์ในปัจจุบันและอนาคตที่เริ่มหมุนไปในทิศทางของการบริการ (SaaS) โดยใช้ระบบคลาวด์เข้ามาเป็นโครงสร้างหลักนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในตลาดระดับองค์กรและผู้บริโภค (ตัวอย่างเช่น Adobe Creative Cloud หรือ Microsoft Office 365) ซึ่งในฝั่งองค์กร ความเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นไปค่อนข้างช้าพอสมควร เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของบริษัท (เช่น ระบบการจ่ายเงินเดือน) ถือเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบพอสมควร

Tags:
Node Thumbnail

ออราเคิลประกาศออกแพตช์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่จำนวน 78 ตัว ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกือบ 20 ตัว ไล่ตั้งแต่ Oracle Database 11g/10g, Fusion Middleware, Application Server, WebLogic, PeopleSoft, JDEdwards, Virtualbox, Oracle MySQL Server

แพตช์ชุดนี้มีความสำคัญระดับ critical ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ค้นพบเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน ช่องโหว่นี้อาจทำให้ฐานข้อมูลล่มและต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานานกว่าปกติ เว็บไซต์ InfoWorld ให้ข้อมูลว่าต้นเหตุของช่องโหว่นี้เกิดจากสถาปัตยกรรมเดิมที่ออราเคิลออกแบบไว้นานแล้ว (เรื่อง System Change Number - SCN) กลับกลายมาเป็นช่องโหว่ในปัจจุบัน รายละเอียดอ่านได้จากลิงก์ InfoWorld ครับ