Tags:
Node Thumbnail

นาย Lee Spievak ชายวัย 69 ผู้สูญเสียนิ้วไปจากอุบัติเหตุกลับมามีนิ้วงอกสมบูรณ์อีกครั้งจากการใช้ผงมหัศจรรย์ pixie dust
หลังจากที่ถูกใบพัดของเครื่องบินจำลองเฉือนนิ้วหายไป 1/2” โดยไม่สามารถหาชิ้นส่วนส่วนที่ถูกตัดเพื่อนำกลับมาต่อใหม่ได้ นาย Lee แทบจะสิ้นหวัง แต่โชคดีที่น้องชายของเขาซึ่งทำงานอยู่ในวงการ regenerative medicine ได้ส่งผงมหัศจรรย์ดังกล่าวมาให้เพื่อใช้โรยที่แผลเพื่อการรักษา สี่สัปดาห์หลังจากนั้นนิ้วของเขาก็กลับมามีสภาพสมบูณ์ดังเดิม

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (Department of Defense หรือ DoD) ออกไอเดียกระฉูด โดยการก่อตั้งสถาบันวิจัยเพื่อหาทางสร้างอวัยวะอะไหล่

เนื่องด้วยการที่อวัยวะเทียมแบบหุ่นยนต์ ตอบสนองผู้พิการที่เกิดจากสงครามได้ไม่ดีพอ ทางกรมการป้องกันของสหรัฐอเมริกาเลยก่อตั้งหน่วยวิจัยขึ้นเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะสร้างอวัยวะทดแทนส่วนที่เสียไปได้ โดยหน่วยนี้มีชื่อว่า Armed Forces Institute of Regenerative Medicine (หรือ AFIRM) ซึ่งจะใช้งานวิจัยด้าน stem cells เป็นหลักในการหาทางให้ stem cell เจริญไปเป็นผิวหนังใหม่ กล้ามเนื้อ หรือเอ็น แม้แต่ หู จมูก และนิ้ว