Tags:
Node Thumbnail

ในโลกของการโฆษณา การเกาะกระแสบางอย่างเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ของตนเองก็ถือว่าเป็นการเรียกความสนใจได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง Nissin ก็ทำโฆษณาล้อเกม FFXV โดยเพิ่มและเปลี่ยนวัตถุบางอย่างในโฆษณาเป็นถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Cup Noodles พร้อมทั้งเปลี่ยนตอนจบของโฆษณาเป็น Cup Noodles XV

นอกจากนั้นแล้ว ในเกมก็มีเควสให้ไปล่าวัตถุดิบเพื่อเอามาปรุงกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วย หวังว่าไม่มีใครทำเควสนี้ตอนกำลังหิวนะครับ