Tags:
Node Thumbnail

เครือข่ายพลเมืองเน็ตเปิดรายงานสำรวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในครึ่งปีแรกของปีนี้ รายงาน 6 เหตุการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ในสามรูปแบบคือ การละเมิดของธุรกิจเอกชน, การละเมิดจากรัฐ, และการละเมิดจากผู้ใช้ด้วยกันเอง

รายงานแสดงให้เห็นถึงการถูกละเมิดนับแต่ความเลินเล่อของผู้ให้บริการที่อาจจะทำข้อมูลเช่นอีเมลหลุดออกมา หรือในกรณีมหาวิทยาลัยทำภาพนิสิตหลุดออกมาเป็นจำนวนมาก การละเมิดจากความตั้งใจทางธุรกิจเช่นการส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทอื่นๆ เพื่อหาผลประโยชน์ และการละเมิดจากการกลั่นแกล้งให้ได้รับความเดือดร้อน

Tags:
Node Thumbnail

แนวทางการเมืองการปกครองของทุกประเทศในโลกตอนนี้คงเดินหน้าไปทางเดียวกันหมด คือการพยายามเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ และได้รับรู้ถึงการทำงานของรัฐให้มากขึ้น ปัญหาคือรัฐบาลนั้นมักมีเอกสารเป็นจำนวนมาก และมีการจัดเก็บที่แย่ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้ เรื่องนี้เป็นปัญหาในเกือบทุกประเทศแม้แต่สหรัฐฯ เองก็ตาม