Tags:
Node Thumbnail

วันนี้หลัง mPay แถลงข่าวร่วมมือกับ Rabbit LINE Pay (RLP) ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ก็รายงานมูลค่ารวมของการลงทุน ว่ามีมูลค่าทั้งหมด 787 ล้านบาท

การเข้าถือหุ้นครั้งนี้ ทำให้ RLP มีผู้ถือหุ้นเท่ากันสามราย คือ mPay, LINE, และ Rabbit คนละ 33.33%

ตัวบริษัท RLP เองจะเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนจากสามฝ่าย ฝ่ายละ 3 คน

Tags:
Node Thumbnail

AIS แถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญของบริการจ่ายเงินผ่านมือถือ mPay กับ Rabbit LINE Pay โดย AIS จะเข้าไปลงทุนในบริษัท Rabbit LINE Pay (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Rabbit และ LINE อยู่ก่อนแล้ว)

เป้าหมายของการลงทุนครั้งนี้คือขยาย ecosystem ของทั้งสองแพลตฟอร์มให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น กลายเป็น mobile money platform ที่ครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้า การจ่ายเงินสั่งซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการจ่ายบิลค่าโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ตของ AIS ด้วย เพื่อขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของบริการ payment ในไทย ขณะเดียวกัน Rabbit LINE Pay จะได้รับ "ฐานลูกค้า" ของ mPay เดิมย้ายเข้ามาด้วย