Tags:
Node Thumbnail

ในปัจจุบัน การจัดทำเว็บไซต์ที่เริ่มจากศูนย์ ตั้งแต่หน้าตาเว็บ การติดต่อฐานข้อมูล ระบบสมาชิก ฯลฯ คงไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่ ดังนั้นการจัดหาเครื่องมือในการคงจะเป็นความคิดที่ดีกว่า และตัวช่วยที่ดีคือ CMS (Content Management System) การเลือก CMS ที่เหมาะสมจะช่วยให้งานสำเร็จลงอย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ

Tags:
Node Thumbnail

และแล้วสาวก Joomla! ก็ได้เฮกันดัง ๆ เมื่อ Louis Landry หัวหน้าโปรเจคผู้พัฒนา Joomla! ได้ประกาศตัว Joomla! 1.5 Release Candidate 1 เป็นที่เรียบร้ัอยแล้ว เขาได้กล่าวว่า "RC นี้เป็นหนึ่งก้าวที่ไม่เล็กเลยสำหรับ Joomla!" Wilco Jansens หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งยังได้กล่าวว่า ยังหวังว่าจะออก RC2 ได้ก่อนกำหนดภายในสิงหาและเวอร์ชันเต็มจะตามมาในเร็ว ๆ นี้ ่ Joomla! RC1 มีโคดเนมว่า "Mapya"

ในส่วนของ Joomla! 1.0 ทางผู้พัฒนาก็ยังได้แก้บักปรับระบบความปลอดภัย และมีตัวอับเกรดเวอร์ชัน 1.0.13 มาพร้อมกันด้วย ซึ่งทางผู้พัฒนาก็ทำเป็นนัย ๆ ว่าจะยังให้การสนับสนุนเวอร์ชัน 1 ต่อไป

PS. ข่าวแรก หลังจากที่อ่านมานานครับ

Pages