Tags:
Node Thumbnail

IronPython ซึ่งเป็นหัวหอกของภาษาไดนามิคบน .Net Framework ได้ออกเวอร์ชัน 2.0 มาแล้วครับ

สำหรับเวอร์ชัน 2.0 นี้ถือเป็นการเปลียนแปลงครั้งใหญ่ คือเปลี่ยนจากทำงานบน CLI ไปเป็นทำงานบน Dynamic Language Runtime (DLR) แทน ซึ่ง DLR นี้ถูกออกแบบมาสำหรับพัฒนาภาษาไดนามิคบน .Net โดยเฉพาะ

จุดเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จาก 1.1.2 ก็เช่น ปรับปรุงให้เข้ากันได้กับ Python 2.5 (จากเดิม 2.4.4), แก้บั๊กกว่า 500 จุด, มีตัว Installer มาให้, รองรับการทำงานกับ Silverlight และปรับปรุงให้ทำงานได้เร็วขึ้นครับ

สำหรับเวอร์ชัน 2.0 นี้ต้องอาศัย .NET 2.0 SP1 ครับ