Tags:
Node Thumbnail

ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ แต่กวนใจของ Android คือไอคอนของแอพที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน บางแอพเป็นสี่เหลี่ยม บางแอพเป็นวงกลม บางแอพเป็นสัญลักษณ์ตามรูปร่างของแบรนด์ บางแอพมีพื้นหลังซ้อนให้อีกชั้น ฯลฯ

ล่าสุดปัญหานี้กำลังจะหมดไป เมื่อกูเกิลออกนโยบายของ Play Store บังคับว่าจากนี้ไป แอพที่ส่งขึ้น Play Store จะต้องใช้ไอคอนเป็นรูป "สี่เหลี่ยมมุมโค้ง" เท่านั้น มีผลเฉพาะไอคอนบน Play Store เท่านั้น ไม่รวมถึงไอคอนใน launcher

Tags:
Node Thumbnail

โครงการ Xenlism เป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดง่ายๆ คือ "อยากได้ต้องทำเอง" ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ Xenlism : Wildfire

Xenlsim : Wildfire
โครงการพัฒนาไอคอนธีมสำหรับลินุกซ์เพื่อใช้งานเอง (พอใจจึงแจกจ่าย) ใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า 1 ปี เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้ออกอัพเดตเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันเบต้า เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนออกเวอร์ชันจริง