Haskell Programming Language

Tags:
Node Thumbnail

ทีมงาน Facebook ออกมาเผยว่าระบบจัดการสแปมสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ระดับ Facebook เขียนด้วยภาษาที่บางคนอาจเพิ่งเคยได้ยินชื่ออย่าง Haskell

Haskell เป็นภาษาที่ถูกออกแบบในปี 1990 จากฝั่งชุมชนนักวิชาการที่ต้องการสร้างภาษาโปรแกรมตัวอย่างขึ้นมาสักตัว แนวทางของ Haskell คือภาษาโปรแกรมที่เรียกว่า "Purely Functional" คือโปรแกรมหนึ่งตัวสร้างขึ้นจาก "ฟังก์ชัน" หลายตัวที่ทำงานเป็นอิสระจากกัน งานสามารถรันขนานกัน (concurrent) ได้หมด ไม่ต้องรอรันต่อเนื่องตามกันแบบภาษาโปรแกรมทั่วไป

Tags:
Node Thumbnail

นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ บุตรชายคนโตของนายลี กวนยู กล่าวปาฐกถาในงาน Founders Forum แสดงวิสัยทัศน์ถึงนโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์ แม้เนื้อหาส่วนมากจะพูดถึงภาพรวมของนโยบายไอทีประเทศ แต่ช่วงหนึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องส่วนตัว ว่าเขาเคยเพลิดเพลินกับการเขียนโปรแกรม โดยโปรแกรมสุดท้ายที่เขาเขียน คือโปรแกรมแก้ Sudoku ที่เขียนด้วย C++ เขาระบุว่าเพราะเขาเขียน C++ จึงค่อนข้างล้าสมัยแล้ว และลูกชายทั้งสองคนของเขาเรียนด้านไอทีจบจาก MIT แนะนำให้เขาอ่านหนังสือสอนภาษา Haskell เขาคิดว่าจะอ่านมันหลังจากเกษียณอายุแล้ว