Tags:
Node Thumbnail

มูลนิธิของบิล เกตส์และภรรยา (Bill and Melinda Gates Foundation) บริจาคเงิน 30 ล้านดอลลาร์ ร่วมสนับสนุนโครงการของรัฐบาลเวียดนามที่มีเป้าหมายเพิ่มอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในชนบท

โครงการนี้ใช้งบประมาณรวม 50.6 ล้านดอลลาร์ โดยได้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากมูลนิธิของบิล เกตส์ และได้ซอฟต์แวร์สนับสนุนจากไมโครซอฟท์ (ที่เหลือเป็นเงินของรัฐบาลเอง) รูปแบบโครงการจะติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 12,070 เครื่อง กระจายในห้องสมุด 1,900 แห่งใน 40 จังหวัดของเวียดนาม คาดว่าจะเพิ่มปริมาณผู้ใช้เน็ตได้อีก 760,000 คน

ชาวเวียดนามสามารถใช้เน็ตได้ฟรีจากคอมพิวเตอร์เหล่านี้ หรือบางแห่งจะคิดค่าใช้จ่ายในราคาครึ่งหนึ่งของร้านเน็ตท้องถิ่น

Tags:

ITU หรือ International Telecommunication Union ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ ได้รายงานผลการสำรวจด้านการใช้ไอทีของประชากรทั้งโลก ข้อสรุปที่น่าสนใจคือ คนกว่า 60% นั้นมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ครับ

การศึกษาที่ทำในประเทศต่างๆ กว่า 154 ประเทศนี้พบว่า อัตราของผู้ที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จนมาหยุดที่กว่า 4,100 ล้านราย หรือคิดเป็นประมาณ 60% ของประชากรทั้งโลก ในขณะที่โทรศัพท์บ้านนั้นมีโนวโน้มลดลง เหลือเพียง 1,270 ล้านราย หรือ 18.9% ในปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน, ซาอุดิอาระเบีย, จีน และเวียดนามนั้นเติมโตเร็วมากในช่วง 5 ปีหลัง ส่วนประเทศที่ถอยหลังมีเพียงประเทศเดียวคือพม่า เนื่องจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ

Tags:
Node Thumbnail

มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ อยู่ในกลุ่ม Top 5 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ประชากรกว่า 55% – 80% สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ในปี 2550

ในขณะเดียวกัน พม่า, ติมอร์-เลสเต้, ทาจิกิสถาน, บังคลาเทศ และกัมพูชา ติดกลุ่ม 5 อันดับรั้งท้าย (Bottom 5) ของภูมิภาค ที่มีประชากรไม่ถึง 1% เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 20%

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) รายงานว่า ในขณะที่บางประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและด้วยความเร็วสูง ทว่ายังมีอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศยากจน ยังไม่มีโอกาสแม้แต่การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “ช่องว่างดิจิตอล” (digital divide)

จากรายงานที่เปิดเผยในคราวจัดงาน ITU Telecom Asia 2008 ที่กรุงเทพฯ ไม่นานมานี้ ได้ระบุว่า ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่เป็นตลาดบรอดแบนด์ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 39% ของตลาดโลก ในขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศยากจนยังมีปัญหาในเรื่องข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและความเร็วใช้งานค่อนข้างต่ำ