Tags:
Node Thumbnail

ที่งานแถลงข่าวของ Apple วันนี้ ทางบริษัทได้แถลงเปิดตัวชุดเครื่องมือทางด้านสุขภาพอันใหม่ต่อเนื่องจาก ResearchKit โดยเรียกว่า CareKit สำหรับแอพและอุปกรณ์ของสาย iOS อย่างเป็นทางการ

CareKit เป็น framework สำหรับแอพในการช่วยให้แพทย์ พยาบาล และผู้ดูแลสุขภาพของผู้ป่วย สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้ป่วย โดยการใช้เซนเซอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ ในการตรวจวัดค่าต่างๆ แล้วแจ้งให้กับผู้ดูแลผู้ป่วย พยาบาล หรือสามารถแชร์ผลความคืบหน้าให้แพทย์ เพื่อปรับแนวทางการดูแลรักษาได้ทันที

แอพที่ใช้ ResearchKit หลายตัว เริ่มประกาศแล้วว่าจะใช้ CareKit อย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่ระบุว่าจะเริ่มใช้กันเมื่อใด (น่าจะแล้วแต่แอพด้วย)