Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะองค์กรผู้ดูแลโครงการ "เยียวยาเกษตรกร" เปิดเผยเบื้องหลังการพัฒนาเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งเป็นช่องทางให้เกษตรกรลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม

ธ.ก.ส. ระบุว่าเบื้องหลังของเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com เลือกใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure ด้วยเหตุผลด้านการสเกลรองรับผู้ใช้จำนวนมาก และมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย-ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล