Tags:
Node Thumbnail

ถึงแม้โครงการแชทบ็อต M ของ Facebook จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ Facebook เองก็ยังไม่ลดความพยายามในการพัฒนาแชทบ็อตขึ้นใหม่ให้ดียิ่งขึ้น โดยอย่างน้อยก็มีเป้าหมายหนึ่งคือการหาวิธีทำให้แชทบ็อตมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

ทีมวิจัยของแล็บ FAIR ของ Facebook ได้เผยแพร่เปเปอร์ ถึงการพัฒนาแชทบ็อต โดยเริ่มต้นอธิบายปัญหาว่าบ็อตเองนั้น ไม่มีลักษณะตัวตนที่ชัดเจน ทำให้เนื้อหาการสนทนายึดติดกับการหาคำตอบตลอดเวลา แถมยังไม่จดจำเนื้อหาการสนทนาในอดีต และสุดท้ายหากถูกถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ก็จะตอบซ้ำในรูปแบบเดิมว่าไม่ทราบ

ในอดีต Facebook ใช้วิธีเทรนข้อมูลจากบทสนทนาในภาพยนตร์ หรือบทสนทนาบนสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ยังติดกับรูปแบบบางอย่างเกินไป ดูไม่เป็นธรรมชาตินัก ทางแก้ไขของวิศวกร Facebook คือทำให้การสนทนามีลักษณะพูดคุยสัพเพเหระให้ได้ (chit-chat) ซึ่งจำเป็นต้องสร้างลักษณะตัวตนของแชตบ็อตขึ้นมาก่อน (persona) ซึ่งในการทดสอบนี้ใช้วิธีกำหนด 5 คุณลักษณะ แล้วให้แชตบ็อตทดลองสนทนากันเอง ได้ผลดังแสดงด้านล่าง

alt="Persona"

อย่างไรก็ตาม แม้ผลการสนทนาจะดูลื่นไหลและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น แต่เปเปอร์นี้ก็ให้ความเห็นว่าวิธีการนี้ยังให้ผลลัพธ์ในระดับผู้ใช้จะชอบน้อยกว่าวิธีแบบเดิม ส่วนหนึ่งอาจเพราะแชทบ็อตนั้นแบ่งเป็น บ็อตที่ทำหน้าที่บริการให้เสร็จตามคำสั่ง ซึ่งไม่ต้องการความเป็นมนุษย์มากนัก กับอีกประเภทที่ต้องการบทสนทนาโต้ตอบซึ่งยังหารูปแบบที่เหมาะสมได้ยากนั่นเอง

เปเปอร์นี้มีรายละเอียดเรื่องวิธีการสร้างตัวแบบในหลายวิธี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา: The Verge

Get latest news from Blognone