Tags:
Node Thumbnail

ภายในวันเดียวกันทั้ง Facebook และ Google ประกาศเพิ่มและยกระดับทีมวิจัย AI ที่ฝรั่งเศส โดย Google จะเปิด Google Hub เป็นโครงการนำร่องที่ Brittany ส่วน Facebook ก็ระบุว่าลงทุนในนวัตกรรมใหม่ด้าน AI ในฝรั่งเศส 10 ล้านยูโร

Google ระบุว่าจะเปิดศูนย์ Google Hub ในฝรั่งเศสสี่แห่งในชื่อ "Les Ateliers Numériques" ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายพันธมิตรภาคดิจิทัลจากท้องถิ่น ครึ่งปีแรกของ 2018 จะเปิดนำร่องที่เมือง Rennes ใน Brittany และจะเปิดอีก 3 ศูนย์ตามมา เป้าหมายของศูนย์คือการอบรมทักษะดิจิทัล และจะมีทีมวิจัยใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานวิจัย AI ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สิ่งแวดล้อม และจะเปิดเผยงานวิจัยแบบ open-source

ด้าน Facebook ระบุจะเพิ่มบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์เป็น 60 คน, ลงทุน 10 ล้านยูโร หรือประมาณ 12.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มทุนการศึกษาปริญญาเอก AI เป็น 40 ทุนการศึกษา และจะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล 10 แห่งในสถาบันสาธารณะของฝรั่งเศสด้วย

No Description
ภาพจาก Stocksnap.io

ที่มา - Facebook Newsroom, Google Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: chatchai on 23 January 2018 - 14:36 #1029891

เฮ้อออออออออออออออ....