Tags:
Node Thumbnail

ในที่สุด Amazon Go ร้านค้าปลีกของ Amazon ที่ลูกค้าเดินเข้าไปหยิบของได้เลยไม่ต้องต่อคิวจ่ายเงิน ก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

ร้านค้าต้นแบบ Amazon Go เปิดที่เมืองซีแอตเทิล ช่วงแรกเปิดให้พนักงาน Amazon ใช้งานก่อน และตั้งใจจะเปิดให้บริการคนทั่วไปในต้นปี 2017 แต่ก็เลื่อนออกไป จนกระทั่งมกราคม 2018 ก็เปิดให้บริการคนทั่วไปแล้ว

ลูกค้าที่เข้าไปหยิบของ (ซื้อของ) จะต้องมีบัญชี Amazon และต้องโหลดแอพ Amazon Go เพื่อให้ผ่านเข้าไปในร้านได้ ระบบจะคิดเงินอัตโนมัติเมื่อหยิบของ ในร้านมีกล้องและเซ็นเซอร์มากมายคอยตรวจจับสินค้าบนชั้นวาง ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องตรวจสอบอายุคนซื้อ จะยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน

เว็บไซต์ Recode เข้าไปสำรวจร้านค้า Amazon Go พบว่าแม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ แต่ยังมีคนทำงานในจุดต้อนรับ กับเตรียมอาหารในห้องครัวประมาณ 5-6 คน และจากการที่บริษัทซื้อ Whole Foods ทำให้ในร้านมีชั้นวางอาหารจำพวก คุกกี้ ชิพ และสินค้าอื่นๆ จากแบรนด์ 365 Everyday Value ของ Whole Foods ด้วย

Kumar รองประธานฝ่ายเทคโนโลยี Amazon ระบุเรื่องที่เปิดให้บริการช้าว่า เราต้องการทราฟิกที่เหมาะสมในการฝึกอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถเรียนรู้และแบ่งประเภทพฤติกรรมลูกค้าได้

No Description
ภาพจาก Amazon Go

ที่มา - Recode, Marshable

Get latest news from Blognone