Tags:
Node Thumbnail

ในทุกปี Mark Zuckerberg ซีอีโอ Facebook จะประกาศเป้าหมายส่วนตัวของแต่ละปี อย่างเมื่อปีที่แล้ว คือการเดินทางไป 50 รัฐในอเมริกา หรือในอดีตก็มี วิ่ง 365 ไมล์, สร้าง AI ในบ้าน, อ่านหนังสือใหม่ทุก 2 สัปดาห์ สำหรับเป้าหมายปีนี้เขาบอกเองเลยว่า ไม่ถือเป็นเป้าหมายส่วนตัวเสียทีเดียว แต่เป็นเรื่องของ Facebook

เขาบอกว่าวันนี้โลกมีความสับสนวุ่นวายและแตกแยก ซึ่งถือเป็นภารกิจ Facebook ต้องลงมือทำ เพื่อปกป้องชุมชนจากการก่อกวนและสร้างความเกลียดชัง ให้เวลาที่เราใช้งาน Facebook เป็นเวลาที่ดี เป้าหมายของเขาในปีนี้จึงเป็นการลงมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มีการควบคุมและปกป้องผู้ที่ใช้งาน Facebook อย่างไม่ถูกต้อง

เขายอมรับว่าโจทย์นี้ไม่ง่าย เพราะต้องแตะกับประเด็นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์, หน่วยงานรัฐ, แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนประเด็นทางเทคโนโลยี ซึ่งเขาจะรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาหารือและคิดหาทางออกเรื่องเหล่านี้

Mark Zuckerberg ยกตัวอย่างประเด็นทางเทคโนโลยีว่า ในอดีตคนเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้โลกเกิดการกระจายศูนย์ (decentralization) แต่ตอนนี้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในโลกมีเพียงไม่กี่แห่ง และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีอำนาจมากขึ้น ผู้คนจึงเริ่มรู้สึกว่าเทคโนโลยีนั้นทำให้โลกรวมศูนย์มากกว่า (centralization) ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สร้างสิ่งตรงกันข้ามแบบกระจายศูนย์จริงๆ ขึ้นมาอย่างเช่น เงิน Cryptocurrency แต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องการควบคุมที่ยากมากขึ้น ซึ่งเขาเองสนใจจะศึกษาเชิงลึกทั้งข้อดีและข้อเสียของสิ่งเหล่านี้ รวมทั้งศึกษาว่าจะนำมาปรับใช้กับบริการของ Facebook ได้อย่างไร

ที่มา: Mark Zuckerberg

alt="Mark Zuckerberg"

Get latest news from Blognone

Comments

By: sakuraba
Windows PhoneWindows
on 5 January 2018 - 09:24 #1026943
sakuraba's picture

วิ่ง 365 ไมล์, สร้าง AI ในบ้าน, อ่านหนังสือใหม่ทุก 2 สัปดาห์
ฝึกหนักยังกะไซตามะ

By: Jirawat
Android
on 5 January 2018 - 09:32 #1026946
Jirawat's picture

เอามากแก้เรื่องข่าวปลอมเวิกสุดละตอนนี้

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 5 January 2018 - 10:52 #1026964 Reply to:1026946

จริงแท้

By: ichbinfinsch on 5 January 2018 - 16:41 #1027042 Reply to:1026946
ichbinfinsch's picture

ปัจจัยอย่างนึงที่ข่าวปลอมมีเยอะแยะไปหมดก็เพราะในไทยเวลาเว็บมันลงข่าว เจ้าของเว็บไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไงครับ โพสต์ข่าวปลอมไป สร้างดราม่าไปเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง ใส่ร้ายใครก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ได้รับโทษอ่ะไร อย่างมากก็ออกมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์

By: 7
Android
on 5 January 2018 - 11:16 #1026969
7's picture

อยากรู้ผลจังว่าแต่ละปีบรรลุเป้าหมายไปมากแค่ใหน ไม่รู้มีบอกหรือเปล่า