Tags:
Node Thumbnail

BuzzFeed News เผยแพร่ 50 ข่าวปลอมบน Facebook ประจำปี 2017 พบว่าบรรดาข่าวปลอมในปีนี้มียอดแชร์ ยอดไลค์ และ engagement รวมกัน 23.5 ล้านครั้ง มากกว่าปี 2016 ที่มียอด engagement 21.5 ล้านครั้ง ก่อให้เกิดคำถามว่า Facebook แก้ปัญหาข่าวปลอมมากเพียงพอหรือไม่

BuzzFeed สอบถามไปยัง Facebook โดยโฆษก Facebook บอกว่า บริษัทกำลังพัฒนาเครื่องมือจัดการข่าวปลอมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าการป้องกันดังกล่าวได้เริ่มทำตั้งแต่ต้นปีต้นปี 2017 เชื่อว่าตัวเลขข่าวปลอมบน Facebook จะน้อยกว่านี้ ยอด engagement ก็จะลดลงด้วย ตอนนี้เรามีระบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน มันอาจไม่สมบูรณ์แต่ดีกว่าเมื่อก่อนมาก

No Description
ภาพจาก Pexels

ใน 50 ข่าวปลอมประจำปี 2016 BuzzFeed ระบุว่ามีถึง 23 ข่าวที่เจาะประเด็นการเมืองสหรัฐฯ ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เพราะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเกิดขึ้นในปี 2016 ส่วนในปี 2017 มีข่าวปลอมเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐฯเพียง 11 ข่าวเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นเป็นประเด็นอาชญากรรม ส่วนใหญ่มาจากเว็บไซต์ World News Daily Report

ข่าวปลอมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดประจำปี 2017 คือ พี่เลี้ยงเด็กถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลหลังจากใส่เด็กทารกเข้าไปในช่องคลอด ข่าวนี้มีคนไลค์ แชร์ แสดงความคิดเห็นเป็น 1.2 ล้านครั้ง รองลงมาคือข่าวเอฟบีไอเจออวัยวะเพศชายกว่า 3,000 ชิ้นในระหว่างการจู่โจมที่บ้านพนักงานเก็บศพ มียอด engagement ประมาณ 1.1 ล้านครั้ง

BuzzFeed News ใช้ BuzzSumo บริการวิเคราะห์เนื้อหาจาก 167 เว็บไซต์ที่เผยแพร่คอนเทนต์ผ่าน Facebook ที่มีการอ้างอิงว่าเป็นเว็บเผยแพร่ข่าวปลอม BuzzFeed ระบุว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลข่าวปลอมมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว และอาศัยข้อมูลจาก PolitiFact โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วย โดย BuzzFeed ตรวจสอบ URL ข่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 9 ธันวาคม และระบุข้อมูลลงใน spreadsheet โดยจัดเรียงข้อมูลตามตัวเลข engagment บน Facebook

ข้อมูลข่าวปลอม 50 อันดับ พร้อม URL

ที่มา - BuzzFeed

Get latest news from Blognone