Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

มีรายงานว่า SoftBank ได้ประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้น Uber จากผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว โดย SoftBank จะถือหุ้นใน Uber 15% และกลุ่มนักลงทุนพาร์ทเนอร์อีก 3% รวมเป็น 18%

ผลจากการเข้ามาถือหุ้นสำเร็จของ SoftBank ทำให้กลุ่มนักลงทุนหลักอย่างกองทุน Benchmark ที่ได้เงินจากการขายหุ้นออกไปส่วนหนึ่งด้วย เตรียมถอนฟ้องอดีตซีอีโอ Travis Kalanick ขณะที่ SoftBank ก็จะส่งคนเข้ามานั่งในบอร์ดบริหาร 2 คน

อย่างไรก็ตามดีลนี้ SoftBank ได้ซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าล่าสุดถึง 30% จึงส่งผลให้มูลค่ากิจการของ Uber ลดลงจาก 70,000 ล้านดอลลาร์ มาอยู่ราว 48,000 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน SoftBank ก็จะให้เงินเพิ่มทุนกับ Uber อีก 1,250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในดีลนี้

ที่มา: Recode

alt="Uber"

Get latest news from Blognone